Концептуальні питання захисту сімейних прав та законних інтересів в контексті оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які порушують права та законні інтереси учасників сімейних відносин

Петро Салюк

Анотація


У науковій статті здійснено дослідження особливостей судового захисту сімейних прав та інтересів в контексті оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які порушують права та законні інтереси учасників сімейних відносин. На підставі проведеного наукового дослідження, автор прийшов до висновку, що рішення органів опіки та піклування, прийняті в порядку ст. 19 Сімейного кодексу України, не можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства, оскільки в цих правовідносинах орган опіки та піклування не виступає як суб’єкт владних повноважень; сімейне законодавство передбачає, що формою фактичного оскарження рішення органу опіки та піклування є звернення до суду із позовом, який містить ту ж вимогу, із якою відбувалося звернення до органу опіки та піклування. Що ж стосується іншої форми діяльності органів опіки та піклування – надавати згоду на вчинення певних дій учасниками сімейних відносин, то така згода може стати предметом оскарження в порядку адміністративного судочинства, оскільки в такому випадку орган опіки та піклування діє саме як суб’єкт владних повноважень, подальша реалізація майнового права без прийняття відповідного рішення органом опіки та піклування неможлива.


Ключові слова


судовий захист сімейних прав; сімейні права; сімейні інтереси; орган опіки та піклування; орган державної реєстрації актів цивільного стану

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print (дата звернення: 08.09.2022)

Постанова Верховного Суду від 9 червня 2021 року у справі № 370/408/19. IPLEX. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=97903438&red=100003e 77a593b00fd18752f1a47a0bfde6672&d=5 (дата звернення: 08.09.2022)

Постанова Верховного Суду від 13 червня 2018 року у справі № 500/6325/17. Liga 360: Verdictum. URL: https://verdictum. ligazakon.net/document/74838879 (дата звернення: 08.09.2022)

Постанова Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі № 813/401/18. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80555785 (дата звернення: 08.09.2022)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 08.09.2022)

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини: постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п#Text (дата звернення: 08.09.2022)

Дунаєвська С. Згода органу опіки і піклування на вчинення правочину: ефективний механізм охорони і захисту житлових прав дітей чи бюрократія. Мала енциклопедія нотаріуса. 2017. № 5 (95). Жовтень. С. 86-94.

Постанова Центрально-Міського районного суду міста Горлівки Донецької області від 18 грудня 2013 року у справі 253/3148/13-а. Zakon Online. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/36193932 (дата звернення: 08.09.2022)

Постанова Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 16 січня 2018 року у справі 335/12433/17. Youcontrol. URL: https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/72579510 (дата звернення: 08.09.2022)

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2398-17#Text (дата звернення: 08.09.2022)

Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану: наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00#Text (дата звернення: 08.09.2022)

Постанова Верховного Суду від 23 січня 2019 року у справі № 807/45/17. Zakon Online. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/79388255 (дата звернення: 08.09.2022)

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#top (дата звернення: 08.09.2022)