Про криміналізацію пропаганди в умовах російсько-української війни: вітчизняний та міжнародний досвід

Світлана Мазепа

Анотація


У статті піднімається питання забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах російсько-Української війни, оскільки вплив на людську психіку за допомогою пропаганди є надзвичайно небезпечним. Проаналізовано реакцію України та деяких країн Європейського союзу на поширення російської пропаганди. Запровадження кримінальної відповідальності за використання пропагандистського символу Z є необхідною відповіддю на поширення інформації щодо підтримки війни.  Ряд країн також запровадив кримінальну відповідальність за поширення російської пропаганди. Нажаль, певна категорія людей вірить в денацифікацію і поширює відповідну символіку в публічному просторі. Чи можна притягнути таку особу до кримінальної відповідальності в Україні та країнах ЄС, якщо особа вірить пропагандистській машині?  Дане дослідження є предметом для подальших наукових дискусій.


Ключові слова


російська пропаганда, інформаційна війна, інформаційна безпека, символ Z, кримінальна відповідальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бойченко О. В. Міжнародне співробітництво правоохоронних органів держав у галузі забезпечення інформаційної безпеки. Форум права. 2009. №.2. С. 56-62.

Стратегія інформаційної безпеки: затв. Указом Президента України від 28 грудня 2021 р. № 685/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text (дата звернення: 01.08.2022).

Ландіна А. В. Інформаційна безпека як об’єкт злочину. Правова держава. 2016. №. 27. С. 354-361.

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монографі. Луганськ: РВБ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 528 с.

Шаблистий В. В. Про публічність та приватність кримінально-правового забезпечення інформаційної безпеки людини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013. №1. С. 177-184.

Петрик В. М. Щодо визначення інформаційної безпеки та її різновидів. Форми та методи забезпечення інформаційної безпеки держави: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13 березня 2008 р.). Київ: Захаренко В. О., 2008. С. 160-164.

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні: дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2013. 510 с.

Заява комітету ВР України з питань гуманітарної та інформаційної політики від 12 травня 2022 р. URL: https://kompkd.rada.gov.ua/news/main_news/75179.html?fbclid=iwar2lekp5uou2i5hd2braxuv7ffbd1poamwcwk19clpibtj-wiw-hhsflxfy (дата звернення: 01.09.2022).

Павлов Д. Політична пропаганда: до визначення поняття. Гілея: науковий вісник. 2013. №. 79. С. 328-331. URL: file:///C:/Users/%D0 %9A%D1%81%D1%8E%D1%88%D0%B0/Downloads/gileya_2013_79_102.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

Самчинська О. А., Фурашев В. М. Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення. Інформація і право. 2021. №.1 (36). С. 55-65.

Золотар О. О. Пропаганда в соціальних мережах–загроза інформаційній безпеці держави. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. 2019. С. 48.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року [Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 2.09.2022.)

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» Закон України від 3 березня 2022 р., №2108-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2108-20#Text (дата звернення: 15.08.2022)

Шевченко С. Реалізація принципу пропорційності у криміналізації публічного використання символіки «Z»: аналіз крізь призму практики ЄСПЛ. Наукові перспективи (Naukovì perspektivi). 2022. №. 4 (22).

«Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» Закон України від 22 травня 2022 року № 2265-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text (дата звернення 15.08.2022).

Wann das «Z» als Symbol jetzt strafbar ist Stein, lto v. 16 березня 2022 р., URL: https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/ukraine-billigung-straftaten-attackskrieg-140stgb-z-zeichen/ (дата звернення 5.09.2022).

Strafgesetzbuch (Кримінальний кодекс ФРН) (StGB) (Strafgesetzbuch (StGB) StGB Ausfertigungsdatum: 15.05.1871 Vollzitat: «Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2022 (BGBl. I S. 1082) geändert worden ist» Stand: Neugefasst durch Bek. v. 13.11.1998 I 3322; zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 11.7.2022 I 1082) URL: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf (дата звернення: 15.08.2022).

Strafbarkeit der Verwendung des Sankt-Georgs-Bands OVG Münster, Beschluss vom 6.5.2022 – 15 B 584/22. URL: https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fzeits%2Fukur%2F2022%2Fcont%2Fukur.2022.191.1.htm&anchor=Y-200-GE-OVGMUENSTER-AZ-15B58422-D-2022-05-06 (дата звернення: 1.09.2022).

Litauen verbietet Z-Symbol und Georgsband Redaktion beck-aktuell, Verlag C.H.BECK, 21. April 2022 (DPA). URL: https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Freddok%2Fbecklink%2F2022904.htm&anchor=Y-300-Z-BECKLINK-N-2022904 (дата звернення: 1.09.2022).

Estland verbietet Z-Symbol in Öffentlichkeit Redaktion beck-aktuell, Verlag C.H.BECK, 21. April 2022 (DPA). URL: https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Freddok%2Fbecklink%2F2022909.htm&anchor=Y-300-Z-BECKLINK-N-2022909 (дата звернення: 1.09.2022).