Особливості Інтернет-шахрайства в період пандемії COVID-19

Ігор Метельський

Анотація


Наукова стаття присвячена дослідженню актуальності питання поширення правопорушень в мережі інтернет. Це зумовлює необхідність вивчення та дослідження сутності кібершахрайства як одного із кримінальних правопрушень, що вчиняються у глобальній мережі та особливостей його вчинення. Зокрема, важливо відмітити складові елементи шахрайства в мережі інтернет. Крім того, у роботі висвітлюється питання, що стосуються кіберзлочинця та його ознак. Потребує уваги також поширеність шахрайства в інтернеті залежно від віку та статі порушників. Окремо варто відмітити про дослідженість проблеми жертви від кібершахрайства. Висловлено рекомендації щодо запобігання та протидії такого виду злочинів.


Ключові слова


кібербезпека, Інтрнет-шахрайство, забезпечення кібербезпеки, пандемія, COVID-19

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брисковська О. М. Аспекти віктимологічної профілактики інтернет-шахрайства. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/17743/1/_%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2020_%D0%A7.1__%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_p135-137.pdf (дата звернення: 20.08.2022).

Єдиний портал органів системи МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/37181_Kiberpoliciya_zasteriga_vid_shahraystva_pid_viglyadom_derzhavnih_viplat.htm (дата звернення: 20.08.2022).

Лисодєд О. В. Проблеми профілактики віктимної поведінки жертв шахрайства. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/ 123456789/12233/1/Lysodyed_164-167.pdf (дата звернення: 20.08.2022).

Сабадаш В.П. Фішинг як найбільш розвинений вид шахрайства в інтернеті. Університетські наукові записки. 2006. № 1 (17). С. 228-233.

Чернявський С. С. Інтернет-шахрайство як об’єкт досліджень правових наук. Матеріали Всеукр. наук-практ. конф. Протидія злочинності у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій органами внутрішніх справ: стан, проблеми та шляхи їх вирішення (Донецьк, 12 листоп. 2010 р.). Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2010. С. 100–103.

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія. Київ, 2010. 624 с.

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за період з 2016 по 2020 рік. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=114140&libid=100820 (дата звернення: 23.08.2022).

Офіційний сайт кіберполіції України. URL: https://www.cyberpolice.gov.ua/results/2018/ (дата звернення: 19.08.2022).

Cyber Crime – Victimology Analysis: February 2016/ National Fraud Intelligence Burea// City of London Police – National Policing Lead For Fraud. – 2010. URL: https://www/cityoflondon.police.uk/news-and-appeals/Documents/Victimology%20Analysis-latest.pdf (дата звернення: 20.08.2022).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Шапочка С.В. Щодо поняття шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж (кібершахрайства). Вісник асоціації кримінального права України, 2015. № 1 (4). С. 221-232.