Відповідальність акціонерів акціонерного товариства: аналіз законодавства і судової практики-процесуальне право

Юлія Соколовська

Анотація


Окреслено сферу застосування інституту цивільно-правової відповідальності до акціонерів акціонерного товариства. Визначено, що засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, в той час як акціонери несуть обмежену відповідальність в межах вартості викуплених ними акцій. Аргументовано необхідність запровадження на законодавчому рівні процедури «підняття корпоративної вуалі» у разі доведення акціонером своїми діями акціонерного товариства до банкрутства чи визнання його неплатоспроможним. Визначено можливість настання відповідальності для акціонера в разі порушення корпоративних прав чи невиконання корпоративних обов’язків перед акціонерами та акціонерним товариством. Окреслено підстави виникнення відповідальності акціонерів акціонерного товариства, якими може бути закон, статут або договір.


Ключові слова


обмежена відповідальність, ризик збитків, проникнення за корпоративну вуаль, акціо-нер, акціонерне товариство, закон, статут, договір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dohnal Jakub. Декілька зауважень щодо польської та чеської регуляції відповідальності за зобов’язаннями товариств об’єднань капіталів до моменту їх створення шляхом заснування / Jakub Dohnal, Mateusz Żaba // Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації зб. наук. праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. : Івано-Франківськ, 2015. – С. 75–84.

Великанова М. М. Підприємницький ризик: сутність та концепції її оцінки. / М. М. Великанова // Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації : зб. наук. праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. : Івано-Франківськ, 2015. – С. 42–45.

Воловик О. Межі відповідальності акціонерів: проблеми і перспективи правового регулювання / О. Воловик // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 97–101.

Єрема М. Р. Проблеми юридичної відповідальності акціонерів в акціонерних правовідносинах / М. Р. Єрема // Форум права. – 2017. – № 1. – С. 45–51.

Жорнокуй Ю. М. Застосування доктрини «проникнення за корпоративну вуаль» як спосіб попередження корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації : зб. наук. праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця : Івано-Франківськ, 2015. – С. 88–94.

Коструба А. В. Субсидіарна відповідальність учасників підприємницького товариства в цивільному праві України: на шляху інтеграції до Європейського Союзу / А. В. Коструба // Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу : зб. наук. праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця : Івано-Франківськ, 2016. – С. 126–129.

Луць В. В. Деякі питання цивільно-правової відповідальності в корпоративних правовідносинах / В. В. Луць // Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика : зб. наук. праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця : Івано-Франківськ, 2014. – С. 7 –20.

Махінчук В. М. Зняття корпоративної вуалі (piercing the corporate veil) в країнах англо-американської та романо-германської правової сім’ї / В. М. Махінчук // Адаптація корпоративного законодавства України до права Європейського Союзу : зб. наукових праць за матер. Міжнародної наук.-практ. конф. ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця : Івано-Франківськ, 2016. – С. 148–152.

Сабодаш Р. Б. «Проникнення під корпоративну вуаль» у практиці європейського суду з прав людини / Р. Б. Сабодаш // Корпоративне право України та європейських країн: питання теорії та практики : зб. наук. праць за матер. XV Міжнародної наук.-практ. конф.; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця : Івано-Франківськ, 2017. – С. 200–204.

Спасибо-Фатєєва І. В. Про концептуальні зміни у підходах до відповідальності акціонерів та посадових осіб господарських товариств / І. В. Спасибо-Фатєєва // Міжнародний журнал «Право і суспільство». – Вип. 3. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – С. 124–132.