ЗАКОННІСТЬ ЯК ШЛЯХ МАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ІДЕАЛУ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Віктор Савенко

Анотація


У статті проведено аналіз взаємозалежності та взаємовпливу закону і правосвідомості як факторів соціального регулювання суспільних відносин в межах правової держави. Досліджено механізми побудови демократичної держави  як урегульованої форми суспільних відносин. Проаналізовано філософські аспекти розвитку суспільних відносин в державі.


Ключові слова


закон, соціальне регулювання, суспільні відносини, правова свідомість (правосвідомість), правова систем.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ступак А. Л. Соціальний порядок як необхідна умова стабільності суспільних відносин. Держава і право. Київ: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. № 51. С. 115–120.

Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Нижний Новгород, 1998. 315 с.

Малько А. В. Теория правовой политики: Монография. Москва: Юрлитинформ, 2012. 325 с.

Сапун В. А. Теория правовых средств и механизм реализации права. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 2002. 154 с.

Шундиков К. В. Синергетический подход в правоведении. Проблемы методологии и опыт теоретического применения: Монография. Москва: Юрлитинформ, 2013. 256 с.

Харт Г. Понятие права. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. 302 с.

Поляков А.В. Общая теория права: учебник. Санкт-Петербург: Издательство юридического факультета СПбГУ, 2005. 475 с.