ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВИХ СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Зоря Журавльова

Анотація


 У статті проаналізовано основні погляди науковців на формування соціальної держави, соціального забезпечення. Наголошено на впливі категорії «здоров’я» на функціонування та розвиток держави. Визначено поняття охорона здоров’я з позиції Всесвітньої організації охорони здоров’я. Проаналізовано поняття та визначено категорії, види соціального ризику. Виділено та проаналізовано види системи охорони здоров’я з визначенням їх позитивних та слабких сторін. Акцентовано на їх перспективності та частковості впровадження в медичну реформу України.


Ключові слова


здоров’я, охорона здоров’я, соціальна держава, соціальні ризики, системи охорони здоров’я, хвороба.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Скакун О. Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс): підручник Харків : Еспада, 2006. 776 с.

Всесвітня організація охорони здоров’я: електронна бібліотека URL: http://www.who.int/publications/ru/ [дата звернення: 29.05.2019].

Романчук Я. Система здравоохранения – яркий пример провала государства URL: http://liberty-belarus.info/Kapitalizm-dlya-lyuboznatelnyh/Sistema-zdravoohraneniya-yarkiy-primer-provala-gosudarstva.html .

Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization) – міжнародна міжурядова організація, спеціалізована установа ООН, заснована 1946р. діє з 1951р. Мета діяльності – створення всіма народами якомога вищого рівня здоров’я (Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К., 1998. Т. 1 : А-Г. С. 527.

Демин А. А. Реформы здравоохранения через призму мирового опыта. Врач. 1991. № 5. С. 9–12.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Верховна Рада України. К., 1996. 114 с.

Основи законодавства України про охорону здоров'я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (зі змінами). Верховна Рада України. Голос України. 1992. № 238. 15 грудня.