УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Владислав Теремецький

Анотація


У статті проаналізовано проблеми правового регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства та чинники, що негативно впливають на його розвиток. Визначено об’єкт державного управління житлово-комунальним господарством. Розглянуто особливості правового забезпечення реформування ринку житлово-комунальних послуг. З’ясовано напрями вдосконалення правового регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства з урахуванням процесів демонополізації і розвитку конкурентного середовища.


Ключові слова


державне управління, договір управління, житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, природна монополія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Панасенко І. О. Особливості функціонування та розвитку житлово-комунального господарства в Україні. Державне будівництво. 2012. № 2. С. 1–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_14.

Кущ О. Є. Житлово-комунальне господарство як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Право і суспільство. 2015. № 6.2(3). С. 99–105. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2015/6_2_2015/part_3/21.pdf.

Мельникова М. В. Ринок житлово-комунальних послуг міста: особливості демонополізації та поглиблення конкуренції. Держава та регіони. 2018. № 2. С. 35-41. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/ 2018/2_2018/7.pdf.

Ольховська М. А. Напрями вдосконалення механізму регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства. Комунальне господарство міст. 2014. Вип. 117. С. 107-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2014_117_25.

Тарасевич О. В. Ринок житлово-комунальних послуг міста: проблеми та шляхи розвитку. Приазовський економічний вісник. Випуск 3(14). 2019. С. 308-314. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/53.pdf.

Базарна В. Організаційна складова механізму публічного регіонального управління житлово комунальним господарством. Економiка та держава. 2018. № 4/2018. С. 126-130.

Про природні монополії: закон України від 20.04.2000 № 1682-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14#Text.

Про житлово-комунальні послуги: закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19?find=1&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2#Text

Ляшенко В. І. Важливість реформування локальних ринків житлово-комунального господарства в умовах економічної кризи в Україні. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 82-84.

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг: закон України від 09.07.2010 № 2479-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17.

Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»: постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 1010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2018-%D0%BF#top.