Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею

Автор(и)

  • Андрій Колесніков ТНЕУ
  • Марія Зяйлик ТНТУ імені Івана Пулюя

DOI:

https://doi.org/10.35774/app2017.01.026

Ключові слова:

кіберзлочинність, кібербезпека, кібершахрайство, передумови кіберзлочинності в Україні

Анотація

Уточнено дослідження проблематики визначення сутності кібербезпеки з урахуванням правової компоненти наказовості за кіберзлочини. Визначено основні ознаки суттєвого загострення загроз кіберзлочинності в Україні. Окреслено загрози для України в контексті посилення боротьби з кіберзлочинністю у світі.

 

Уточнено исследования проблематики определения сущности кибербезопасности с учетом правовой
компоненты наказуемости за киберпреступления. Определены основные признаки существенного обострения угроз киберпреступности в Украине. Определены угрозы для Украины в контексте усиления борьбы с киберп-реступностью в мире.

 

In the article it is refined the research on issues of defining the essence of cyber security considering legal
component of punishment by law for cybercrime. The main characters of significant exacerbation the threats of cybercrime in Ukraine are determined. It is outlined the threats to Ukraine in the context of strengthening the fight against
cybercrime in the world.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Европа объявила войну киберпреступности / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

dw.de/европа-объявила-войну-киберпреступности/a-15988857-1.

Конвенція про кіберзлочинність / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/994_575.

Финансовые потери от киберпреступности в Латинской Америке превысили $1 млрд. / [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1001716.

Шаховал О. Рекомендації щодо розробки стратегії кібербезпеки України / О. Шаховал, І. Лозова,

С. Гнатюк // Захист інформації. – 2016. – № 1. – С. 57–65.

Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/2341-14.

Баранов О. А. Про тлумачення та визначення поняття «кібербезпека» / О. А. Баранов // Правова інформатика. – 2014. – №2. – С. 54–62.

Про рекламу. Закон України № 271/96-ВР від 03.07.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80/page.

Бурячок В. Л. Кібернетична безпека – головний фактор сталого розвитку сучасного інформаційного

суспільства / В. Л. Бурячок // Сучасна спеціальна техніка. – 2011. – № 3 (26). – С. 104–114.

Корченко О. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти / О. Корченко, В. Бурячок, С. Гнатюк // Ukrainian Scientific Journal of Information Security. – 2013. – № 19 (1). – С. 40–44.

Vivchar O. Contemporary pragmatics and vectors of combating cybercrime in the context of information

and economic security strengthening / О. Vivchar // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – № 1. –

С. 27–30.

Вівчар О. І. Соціогуманітарний вимір: кіберзлочинність як основна загроза економічній безпеці підприємств / О. І. Вівчар // Матеріали Шостої Всеукраїнської наук.-практ. конф. пам’яті почесного

професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича «Інноваційний розвиток:

стратегічний погляд у майбутнє». ТНТУ імені Івана Пулюя, Тернопіль, 6 квітня 2017 року. – С. 18–19.

Глобальная программа кибербезопасности (ГПК) МСЭ / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

www.ifap.ru/pr/2008/080908aa.pdf.

Завантаження

Опубліковано

23.10.2017

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Колесніков, Андрій, and Марія Зяйлик. “Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, Oct. 2017, pp. 26-29, https://doi.org/10.35774/app2017.01.026.

Схожі статті

1-10 з 854

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.