Структура криміналістичної характеристики провокації підкупу

Автор(и)

  • Іван Федоренко адвокат

Ключові слова:

провокація підкупу, криміналістична методика, структура, змістовне наповнення, досудове розслідування, кримінальне провадження, механізм кримінального правопорушення

Анотація

У статті підкреслено, що задля забезпечення ефективності розслідування провокації підкупу важливо сформувати криміналістичну характеристику названих кримінальних правопорушень. Для цього потрібно визначитися зі змістовним наповнення такої характеристики, у зв’язку з чим актуальним є питання про структуру криміналістичної характеристики провокації підкупу. Наголошено, що по сьогоднішній день у криміналістичній науці ведуться жваві дискусії як стосовно можливості визначення уніфікованого переліку її елементів, так і її змістовного наповнення. Зазначено, що одні вчені обмежуються виокремленням найбільш істотних і інформативних структурних елементів у складі криміналістичної характеристики, а інші, навпаки, здійснюють спроби з визначення максимально деталізованого переліку складових досліджуваної категорії. Проаналізовані наукові підходи до трактування поняття та визначення структури криміналістичної характеристики. Названо особливості механізму вчинення провокації підкупу, які безпосередньо обумовлюють зміст відповідної криміналістичної характеристики. Серед елементів криміналістичної характеристики провокації підкупу виокремлено особу злочинця; типові способи вчинення кримінального правопорушення та предмет посягання; обстановку вчинення та типові сліди.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Старченко О.В., Бубела М.І. Сутність і значення криміналістичної характеристики та її елементів у розкритті й розслідуванні злочинів. Форум права. 2010. № 4. С. 853–858. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10covirz.pdf.

Филиппов А.Г., Волынский А.Ф. Криминалистика: учебник. М.: Издательство «Спарк», 1998. 543 с.

Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українськоросійський і російсько-український) / за ред. В.Я. Тація. Харків: Право, 2001. 560 с.

Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1963. 544 с.

Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования. Социалистическая законность. 1977. № 2. С. 56–59.

Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика: учебник. М.: Юрид. лит., 1975. 544 с.

Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2001. 230 с.

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: текст лекций. Х.: Юрид. ин-т, 1976. 28 с.

Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985. 88 с.

Бахин В.П. Криминалистическая методика. К., 1999. 26 с.

Пчеліна О.В. Теоретичні засади формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 571 с.

Криминалитсика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. 752 с.

Казанська Л.М. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із корупцією. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 10-2. Том 2. С. 169–172.

Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 № 2341–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.

Завантаження

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Федоренко, Іван. “Структура криміналістичної характеристики провокації підкупу”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 2, no. 1 (т2), Feb. 2020, pp. 107-11, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1173.

Схожі статті

1-10 з 197

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.