Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як спосіб захисту їх прав

Автор(и)

  • Оксана Гнатів ТНЕУ

DOI:

https://doi.org/10.35774/app2017.01.066

Ключові слова:

житлова політика, житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлове будівництво, житлові умови

Анотація

Досліджено практику реалізації державної житлової політики України щодозабезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Здійснено огляд досвіду державної підтримки у сфері житлового будівництва. Подано пропозиції щодо часткового поліпшення житлових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Исследована практика реализации государственной жилищной политики Украины относительно обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Осуществлен обзор опыта государственной поддержки в сфере жилищного строительства. Поданы предложения относительно частичного улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

 

The article examines the practice of realization of the state housing policy of Ukraine on providing housing to orphans and children deprived of parental care carried out a review of the experience of state support in housing construction. Submitted proposals for partial improvement of living conditions of orphan children and children deprived of parental care.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України. Закон № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show.

Сімейний кодекс України. Закон № 2947-III від 10.01.2002 р. (Поточна ред. від 04.02.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-16.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування» № 2342-IV від 13.01.2005 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15.

Закон України «Про охорону дитинства» № 2402-III26 від квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-16.

Рішення Колегії суддів судової палати у цивільних справах Аепляційного суду Хмельницької області за справою № 2212/1512/2012 від 07.03.2013 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу : http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/30368844.

Зілковська Л. М. Проблеми захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

на житло / Л. М. Зілковська // Університетські наукові записки. – 2008. – № 4. – С. 136–140. – (сер.

юридична).

Коваль О. В. Державні гарантії забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / О. В. Коваль // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх

справ. – 2013. – Вип. 1. – С. 184–192. – (Сер. юридична).

Мовчан О. В. Захист права дитини на користування житлом / О. В. Мовчан // Часопис Академі ї адвокатури України. – 2015. – № 3(28). – С. 75–80.

Черновалюк Ю. Ю. Проблеми збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи їх вирішення / Ю. Ю. Черновалюк // Університетські

наукові записки. – 2012. – № 3. – С. 67–71.

Завантаження

Опубліковано

23.10.2017

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Гнатів, Оксана. “Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як спосіб захисту їх прав”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, Oct. 2017, pp. 66-69, https://doi.org/10.35774/app2017.01.066.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 560

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.