Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів

Автор(и)

  • Володимир Літкевич Державний податковий університет

Ключові слова:

міжнародне співробітництво, фінансове розслідування, ПВК/ФТ – протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, конвенція, ФАТФ, ООН, Рада Європи, рекомендації ФАТФ

Анотація

В статті аналізується процес формування міжнародної системи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму (далі – ПВК/ФТ). В контексті захисту цілісності міжнародної фінансової системи автор обгрунтовує власне бачення терміну «фінансові розслідування», виділяє в міжнародно-правових договорах норми права, які на його думку формували у світової спільноти усвідомлення особливостей проблематики відмивання коштів, закладали основи міжнародної системи ПВК/ФТ та визначали напрямки міжнародного співробітництва у цій сфері.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Transnational Security Report. Cooperating Across Borders: Tackling Illicit Flows. Finance: Munich Security Conference. Munich 2019. C. 38-48. URL:https://securityconference.org/assets/ 01_Bilder_Inhalte/01_Themen/05_TransnationalSecurity/MSC_Transnational_Security_Report.pdf (дата звернення: 20.08.2022).

Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні: метод. рек. / [С. С. Чернявський, О. Є. Користін, В. А. Некрасов та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4312/1.pdf. (дата звернення: 18.08.2022).

Emília Merlini Giuliani. Strafbarkeit der Geldwäsche in Brasilien und in Deutschland, Studien zur Rechtswissenschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2020. 304 s.

Bettina Bräuning. Ökonomie der Geldwäsche. Schriftenreihe innovative betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis. Band 231. Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2009. 470 s.

Recommendation No. R (80) 10 of the Committee of Ministers to member states on measures against the transfer and the safekeeping of funds of criminal origin./ Council of Europe. Committee of Ministers. URL: https://rm.coe.int/09000016804efd62. (дата звернення: 19.08.2022).

Статут Ради Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text/ (дата звернення: 19.08.2022).

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_096#Text (дата звернення: 17.08.2022).

Страсбурзька Конвенція про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_029#Text (дата звернення: 19.08.2022).

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення: 17.08.2022).

Seidl-Hohenweldern I. International Economic „Soft Law“ (Volume 163). Collected Courses of the Hague Academy of International Law. URL:https://referenceworks.brillonline.com/entries/the-hague-academy-collected-courses/*A9789028609303_04#d82816712e10727. (дата звернення: 22.08.2022).

Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е. К.: Центр учбової літератури. 2010. 608 c. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_2-Mizhnarodne_publichne_pravo-Telipko2010.pdf (дата звернення: 19.08.2022).

G7 Information Centre. Summit of the Arch: Officials Documents. Paris: Bulletin 19. July 1989. Nо 76. S. 669-670. URL: http://www.g8.utoronto.ca/deutsch/1989paris/tiel2.pdf (дата звернення: 19.09.2022).

Переверзєва О. С., Гаджієв В. Ф. Особливості правової природи міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (ФАТФ). Часопис Київського університету права. 2020. №3. С. 370-374. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/download/415/396 (дата звернення: 16.08.2022).

Рекомендації FATF: Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правила та Процедури 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL (зі змінами станом на листопад 2020). С. 33-184. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/200/Міжнародні стандарти/UKR_Compilation book-FINAL(02.02.20211).pdf. (дата звернення: 19.08.2022).

Завантаження

Опубліковано

05.02.2023

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Літкевич, Володимир. “Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Feb. 2023, pp. 55-62, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1434.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.