РОЗУМНІСТЬ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Бачинська Західноукраїнський національний університет
  • Вікторія Ярмусь Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

розумний строк, принцип розумності строку розгляду справи судом, своєчасність, час розгляду справи, процесуальні строки, засади цивільного судочинства, цивільний процес

Анотація

Дослідження спрямоване на всебічне вивчення принципу розумності строків розгляду справи судом у цивільному процесі. Проаналізовано вітчизняне законодавство, міжнародні нормативно-правові акти, національну судову практику, практику Європейського суду з прав людини та рекомендації Європейської комісії з питань ефективності правосуддя.

Засада розумності строків розгляду справи судом спрямована на забезпечення своєчасного здійснення правосуддя. Недотримання встановлених процесуальних строків буде порушенням прав та законних інтересів особи, тому аналіз закріплення та застосування принципу розумності строків є необхідним.

У статті розглянуто питання критеріїв визначення розумності строків, що є актуальним для здійснення правосуддя як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Розглянувши правові позиції у рішеннях ЄСПЛ зроблено висновок, що встановлення розумного строку в поведінкою заявника та відповідних органів.

Здійснено аналіз рекомендацій Європейської комісії з питань ефективності правосуддя, на основі чого запропоновано вирішення проблеми надто довгого розгляду справ зі здійснення якісного моніторингу та достовірно аналізу щодо часу розгляду цивільних справ, кількості судів, що розглядають дані справи, їх завантаженості тощо.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Наталія Бачинська, Західноукраїнський національний університет

    адвокат, викладач кафедри

    цивільного права і процесу

  • Вікторія Ярмусь, Західноукраїнський національний університет

    студентка юридичного факультету

Посилання

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 №1618-IV. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618 (дата звернення 08.09.2023).

Конституція України: Закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 (дата звернення 08.09.2023).

Коханська М. Л. Процесуальні засоби забезпечення ефективності цивільного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Харків, 2019. 22 с. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5883 (дата звернення 08.09.2023).

Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Верховна Рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення 12.09.2023).

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 12.09.2023).

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Верховна рада України. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text (дата звернення 12.09.2023).

Справа «Смірнова проти України» (Заява № 36655/02). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_440#Text (дата звернення 13.09.2023).

Справа «Федіна проти України» (Заява № 17185/02). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_802#Text (дата звернення 13.09.2023).

Постанова Великої Палати Верховного суду у справі №9901/120/19 від 12 вересня 2019 року. URL: Єдиний державний реєстр судових рішень. https://reyestr.court.gov.ua/Review/84941706 (дата звернення 15.09.2023).

Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 17.10.2014 № 11. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14#Text (дата звернення 10.09.2023).

European judicial systems CEPEJ Evaluation Report. 2022 Evaluation cycle (2020 data). Council of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/cepej/special-file-report-european-judicial-systems-cepej-evaluation-report-2022-evaluation-cycle-2020-data-?p_p_id=56_INSTANCE_Pec933yX8xS5&p_p_lifecycle=0&p _p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos= 1&p_p_col_count=2 (дата звернення 14.09.2023).

CEPEJ Guidelines on judicial statistics (GOJUST) adopted by the CEPEJ at its 12th plenary meeting (Strasbourg, 10 – 11 December 2008). Council of Europe. URL: https://rm.coe.int/1680747678 (дата звернення 14.09.2023).

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Бачинська, Наталія, and Вікторія Ярмусь. “РОЗУМНІСТЬ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 39-44, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 356

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.