ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Автор(и)

  • Ніна Рогатинська Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0003-0617-6114
  • Ірина Ятчишина Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

злочинність неповнолітніх, неповнолітні, детермінанти, превентивні дії, кримінальна відповідальність, судова практика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню злочинності неповнолітніх як особливо вразливої групи у сучасному суспільстві, а також виокремлено детермінанти цього негативного явища. Дана проблема залишається актуальною у сьогоднішній час, оскільки вона потенційно має негативні наслідки для молодих осіб та суспільства в цілому.

Важливим аспектом статті є аналіз причин і умов злочинності неповнолітніх у комплексі, оскільки вони взаємозв'язані і не можуть бути розглянуті окремо один від одного. Зокрема, проаналізовано такі фактори як недоліки сімейного виховання, безпритульність та бездоглядність, бажання самоствердитися, співпрацю із злочинними угрупуваннями, а також вплив засобів масової інформації та інших інформаційних ресурсів.

Проаналізувавши низку законодавчих актів, автори з’ясували порядок здійснення судочинства стосовно неповнолітніх та вимоги до суддів, які його здійснюють; строки розгляду кримінальних проваджень, учасниками яких є підлітки.

Авторами було проаналізовано судову практику, яка дала змогу з’ясувати, які чинники впливають на мотивацію неповнолітніх вчиняти кримінальні правопорушення. Зокрема, такими факторами є: недостатній життєвий досвід; вплив оточення; схильність наслідувати вчинки інших; бажання бути самостійним і не піддаватися контролю батьків, опікунів; своєрідне тлумачення таких понять, як сміливість, чесність, дружба; відсутність критичної оцінки конкретних життєвих ситуацій.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Ніна Рогатинська, Західноукраїнський національний університет

    доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу

  • Ірина Ятчишина, Західноукраїнський національний університет

    студентка юридичного факультету

Посилання

Вирок від 14.02.2020 по справі № 189/3/20. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87589916 (дата звернення: 15.05.2023)

Вирок від 09.10.2020 по справі № 639/4664/20. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/92104074 (дата звернення: 12.05.2023)

Вирок від 09.12.2021 по справі № 755/18180/21. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/101763994/ (дата звернення: 11.05.2023)

Дундич Л. В. Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи запобігання їй. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2019. Т. 2. № 45. С. 96–99.

Єдиний звіт про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення за січень-лютий 2023 р. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-osib-yaki-vchinili-kriminalni-pravoporushennya-2 дата звернення: 13.05.2023)

Загранична В. Б., Кулик Л. М. Детермінанти злочинності неповнолітніх. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: Матеріали ХІІІ Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 31 берез. 2021 р. С. 253–254.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI: станом на 5 лют. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III: станом на 27 січ. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 24.03.2023).

Кримінологія : підручник / О. М. Джужа, В. В. Василевич, В. В. Чернєй, С. С. Чернявський та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 612 с.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : Постанова Верхов. Суду України від 16.04.2004 р. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text (дата звернення: 27.03.2023).

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII: станом на 23 груд. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Указ Президента України «Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24 травня 2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597/2011#Text (дата звернення: 26.03.2023).

Хом’яченко С. Аналіз причин злочинної поведінки неповнолітніх. Права людини в епоху цифрових трансформацій: Матеріали ХІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 22 лют. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 353–356.

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 191

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.