ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

договір, інтелектуальна власність, ліцензійний договір, ліцензія, право ЄС, рекодифікація, адаптація законодавства

Анотація

У статті досліджуються особливості правового регулювання ліцензійних договорів за законодавством України та ЄС в контексті наближення правопорядків України та ЄС.

Авторами проаналізовано окремі акти ЄС у сфері регулювання ліцензійних договорів та договірних відносин в цілому, зосереджено увагу на національному регулюванні у досліджуваній сфері. Наголошено, що на сьогодні питання договірного регулювання мають досить нормативно-розпорошену структуру, подекуди необґрунтовану зарегульованість або відсутність правового регулювання, що свідчить про те, що в сучасному суспільстві розвитку комунікацій, обміну інформації, штучного інтелекту, нових результатів інтелектуальної діяльності, нормативна база не справляється з таким натиском і подекуди відстає від реалій. Акцентовано увагу на проблемах законодавчої регламентації вибору застосовного права для ліцензійних договорів, що ускладнені іноземним елементом. Узагальнені особливості регулювання на рівні ЄС питань щодо укладення ліцензійних договорів, видачі ліцензій, обмеження прав за такими ліцензіями, зокрема  щодо сфери освіти, медицини, технологій, які сприятимуть захисту життя та здоров’я людини. Акцентовано увагу на важливості на сьогодні досить фундаментального переосмислення ролі та значення сфери інтелектуальної власності не лише в контексті договірного регулювання, але й щодо належного захисту авторських прав.

Зроблено висновок про те, що зважаючи на те, що Україна прагне приєднатись до європейської родини, на сьогодні ми маємо говорити про посилення законодавчого регулювання питань вибору застосовного права для ліцензійних договорів, вибору методики законодавчого регулювання використання різних видів ліцензій ти виключень з такого користування. Також особливу увагу необхідно звернути на розширення прав авторів та виконавців в частині надання їм права вносити зміни в договори, а також на спрощення форми ліцензійних правочинів як таких.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Інна Зайцева-Калаур, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук,  доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу

  • Олена Черняк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

    кандидатка юридичних наук, професорка, професорка кафедри міжнародного та європейського права

Посилання

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 10.01.2023 року)

Пульс Угоди про Асоціацію. URL: https://pulse.kmu.gov.ua (дата звернення: 10.01.2023 року)

Licensing and selling intellectual property. URL: https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/licensing-selling/index_en.htm (дата звернення: 12.01.2023)

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj (дата звернення: 12.01.2023)

Asensio De Miguel P. A. Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts Relating to Intellectual or Industrial Property Rights. Yearbook of Private International Law. 2008. Vol. 10. pp. 199-211.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім АртЕк., 2020. 128 с.

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Зайцева-Калаур, Інна, and Олена Черняк. “ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 97-101, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 555

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.