НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК КОРУПЦІОГЕННІ ФАКТОРИ

Автор(и)

  • Валентина Кравчук Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0002-9211-7198
  • Оксана Шрам Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

юридична (правотворча) техніка, корупціогенний фактор, правотворча діяльність, явні (очевидні) та латентні (приховані) недоліки нормативно-правових актів, антикорупційна експертиза

Анотація

Стаття присвячена дослідженню недоліків нормативно-правового акту як корупціогенних факторів, адже, як показує практика, профілактику корупції потрібно розпочинати вже на стадії правотворення, бо недотримання техніко-юридичних прийомів і правил при розробці нормативно-правових актів широко сприяє вчиненню корупційних правопорушень. З аналізу чинного законодавства виокремлено і охарактеризовано основні прийоми та засоби юридичної техніки, й зокрема: логічні; гносеологічні; мовні; правила, що стосуються окремих видів законопроєктів. Досліджено корупціогенні фактори, пов’язані з недоліками юридичної техніки чи недотриманням правил нормопроектування. Встановлено, що одним із ефективних засобів запобігання корупції є покращення юридичної техніки нормативно-правових актів, які регулюють суспільні відносини з високим корупційним ризиком, що забезпечується проведенням обов’язкової (та необов’язкової) антикорупційної експертизи усіх проєктів нормативно-правових актів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Валентина Кравчук, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук, доцент,

    доцент кафедри цивільного права і процесу

  • Оксана Шрам, Західноукраїнський національний університет

    студентка юридичного факультету

Посилання

Лебеденко В.І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні засади застосування. Інформація і право. 2014. № 2 (11). С. 52–56.

Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки (Методичні рекомендації). Київ. 2014. URL: http://static.rada.gov.ua/site/bills/info/zak_rules.pdf (дата звернення: 05.09.2023)

Пильгун Н.В., Смітюх А.С. Перспективи вдосконалення юридичної техніки в Україні. Юридичний вісник. 2014. №1 (30). С. 42–46.

Про правотворчу діяльність: Закон України від 24 серпня 2023 року № 3354-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3354-20#n269 (дата звернення: 05.09.2023)

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 03.09.2023)

Методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 р. № 1395/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#n16 (дата звернення: 05.09.2023)

Косович В. Приховані (латентні) недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика. Публiчне право. 2018. № 2 (30). С. 184-191.

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n2 (дата звернення: 07.09.2023)

Лисенко М.О. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади. Держава і право. 2014. № 66. С. 125–133.

Сметаніна Н.В., Маалулі О.В. Антикорупційна експертиза як напрям запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 237-241.

Порядок проведення антикорупційної експертизи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 18 березня 2015 р. № 383/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0303-15#Text (дата звернення: 05.09.2023)

Методологія проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.10.2020 р. № 470/20. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/MetodologD196D 18F.pdf (дата звернення: 02.09.2023)

Антикорупційна експертиза НАЗК. Результати роботи у 2021 році. Київ: Національне агентство з питань запобігання корупції, 2021. 35 с. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/zvit-2021-20.01.2022.pdf (дата звернення: 05.09.2023)

Інститут законодавчих ідей. Звіт 2021. Київ. 2022. 55 с. URL: https://izi.institute/pro-nas/#reports (дата звернення: 07.09.2023)

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Кравчук, Валентина, and Оксана Шрам. “НЕДОЛІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК КОРУПЦІОГЕННІ ФАКТОРИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 102-8, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 651

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.