СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА БОРОТЬБИ ЗБРОЙНОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ (1949 – СЕР. 1950-Х РР.): ВІЗІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

український визвольний рух, збройне націоналістичне підпілля, повстанські відділи, стратегія, тактика, радянський тоталітарний режим

Анотація

Проведено сучасний історіографічний аналіз еволюції стратегії і тактики боротьби збройного націоналістичного підпілля за Українську самостійну соборну державу у завершальний період визвольної боротьби 1949 – середини 1950-х рр. Стверджується, що після реорганізації та тимчасового призупинення боротьби відділів УПА, її вояки влилися у структури націоналістичного підпілля, на плечі якого і ліг весь тягар протиборство з карально-репресивними структурами комуністичного режиму. Доведено, що у сучасній українській історіографії утвердився висновок про значну народну підтримку українського визвольного руху, що пояснюється не тільки бажанням відновлення української державності, але й не сприйняттям населенням сутності радянських порядків, жорстокістю викорінення радянським тоталітарним режимом української ідентичності, що складало альфу і омегу сутності політики комуністичної влади. Героїчна боротьба сил самостійницького руху заклала підвалини для наступних етапів визвольного руху за Українську державу.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Василь Ухач, Західноукраїнський національний університет

    Проведено сучасний історіографічний аналіз еволюції стратегії і тактики боротьби збройного націоналістичного підпілля за Українську самостійну соборну державу у завершальний період визвольної боротьби 1949 – середини 1950-х рр. Стверджується, що після реорганізації та тимчасового призупинення боротьби відділів УПА, її вояки влилися у структури націоналістичного підпілля, на плечі якого і ліг весь тягар протиборство з карально-репресивними структурами комуністичного режиму. Доведено, що у сучасній українській історіографії утвердився висновок про значну народну підтримку українського визвольного руху, що пояснюється не тільки бажанням відновлення української державності, але й не сприйняттям населенням сутності радянських порядків, жорстокістю викорінення радянським тоталітарним режимом української ідентичності, що складало альфу і омегу сутності політики комуністичної влади. Героїчна боротьба сил самостійницького руху заклала підвалини для наступних етапів визвольного руху за Українську державу.

Посилання

Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2007. Вип. 89-90. С. 104-108; Ходанович О. Л. Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно-патріотичним рухом: 40-50-ті роки XX ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Наук.-практ. зб. 2010. № 2. С. 186-191 та ін.

Вєдєнєєв Д. В., Лісов О. С. Новітня вітчизняна історіографія розвідки і контррозвідки руху українських націоналістів і української повстанської армії у 1920-1950-х рр. URL: http://www.asv.gov.ua/content/nauka/editions/26/2016-26/81.pdf; Ільницький В. Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954): історіографія проблеми. Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2015. Вип. Спецвипуск 2. С. 277-313 та ін.

Шляхтич Р. П. Протистояння ОУН(б, УПА та радянської влади на території Західної України у повоєнний час (1945-сер. 1950-х рр.): автореф. дис. … к.і.н.. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ, 2011. 20 с.

Вєдєнєєв Д. В. Організація, тактика й методи дій радянських оперативно-військових сил у протиборстві з національно-визвольним рухом в Західній Україні (1945-1950-ті рр.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. 2010. Вип. 16. С. 214.

Підлубний В. М. Діяльність ОУН та УПА на Буковині 1940-1952 рр.: автореф. дис. ... к.і.н. Чернівецький ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці: [б.в.], 2010. С. 9.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в XX столітті. Документи і матеріали. Т. 2. Кн. 1 (1939-1945). Івано-Франківськ: КПФ «Лік», 2009. 600 с та ін.

Літопис УПА. Т. 3. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА, 1947-1950 роки. Кн. перша: 1947-1948. 2-ге, виправлене видання. Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 1987. 272 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 1984. Т. 10: Українська Головна Визвольна Рада: документи, офіційні публікації, матеріали. Кн. 3: 1949 1952. 435 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Т. 49. Тернопільщина: «Вісті з Терену» та «Вістки з Тернопільщини». 1943-1950. Кн. 1 Торонто-Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2010. 834 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Т. 7. Нова серія. Боротьба УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КГБ (1949-1959). Кн. 4: 1949-1959 / Упорядн.: М. Деркач, А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко. Київ-Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 2003. 717 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. Т. 12. Кн. 1. Воєнна округа УПА «Буг» 1943-1952 рр. Документи і матеріали. Львів-Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 2009 801 с.

Літопис Української Повстанської Армії. Нова серія. Т. 12. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА. 1944-1954. Львів-Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 2011. 1025 с.

Ярослав Старух. Документи і матеріали. Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Вид-во «Літопис УПА», Галуз. держ. арх. Служби безпеки України. Київ; Торонто: Видавництво «Літопис УПА», 2012. 1007 с.

Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939-1955 рр.). Літопис Української повстанської армії. Бібліотека. Т. 11. Торонто-Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2011. 941 с.

Осьмак Н. Кирило Осьмак – нескорений Президент УГВР. Торонто-Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2008. 128 с.

Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954): монографія. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 239-258.

Патриляк І. «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939-1960 роках. Центр досліджень визвольного руху. Львів: Часопис, 2012. 428 с.

Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946-1956 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, ЦДАГО України, 1999. 326 с.

Патер І. Спротив галичан тоталітарному режимові у повоєнний час (1944-1953). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: Зб. наук. пр. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. Вип. 21. 718 с.

Патер І. Г. Боротьба комуністичного режиму з українським визвольним рухом (40-50-і роки XX ст.). Вісник Львівської комерційної академії. Серія. Гуманітарні науки. 2010. Вип. 9. С. 76-87.

Ходанович О. Л. Боротьба радянської тоталітарної системи з українським національно-патріотичним рухом: 40-50-ті роки XX ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Наук.-практ. зб. 2010. № 2. С. 178-195.

Вєдєнєєв Д. Післявоєнна еволюція стратегії, тактики, організаційно-функціональної побудови озброєного руху опору під проводом ОУН(б) в Західній Україні. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2012. Вип. 22. С. 173-184.

Яневський Д. Проект «Україна»: Жертва УПА, місія Романа Шухевича. Харків: Фоліо, 2012. 367 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40-50-х років XX століття: ідеологія і практика. Львів: Добра справа, 2003. 562 с.

Завантаження

Опубліковано

13.10.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Ухач, Василь. “СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА БОРОТЬБИ ЗБРОЙНОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ (1949 – СЕР. 1950-Х РР.): ВІЗІЇ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 3, Oct. 2023, pp. 115-23, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 46

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.