ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІ ЯК ДЕОНТОЛОГІЧНА НОРМА ЙОГО/ЇЇ ПОВЕДІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

суддя, судова реформа, етичні стандарти поведінки судді, доброчесність судді, деонтологічна норма поведінки, індикатори недоброчесності

Анотація

Стаття присвячена дослідженню доброчесності як деонтологічної норми поведінки суддів, обґрунтовано доконечність цієї вимоги до суддів, проаналізовано змістові характеристики доброчесної поведінки та показники (індикатори) недоброчесної поведінки суддів. Судді зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, тож доброчесність судді можна розглядати як результат неухильного дотримання етичних стандартів і принципів у поведінці кожного судді, а відтак доброчесність є деонтологічною нормою поведінки і є обов’язковою вимогою до професійної (як і позапрофесійної) діяльності судді. Доброчесність суддів сприяє формуванню довіри і поваги до судової влади загалом. Тож судді мають докладати усіх зусиль, щоб їх поведінка була бездоганною і безсумнівно виглядала такою з позиції стороннього спостерігача. Змістові показники (індикатори) доброчесності/недоброчесності суддів мають чітко визначатися, а механізм перевірки на доброчесність судді (кандидата на посаду судді) має бути прозорим та зрозумілим, чого ще не вдалося повною мірою досягти розробникам тих Індикаторів, які використовуються ГРД.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Музичук Е. О. Доброчесність державних службовців. Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». Харків : ХНУВС, 2022. С. 135-136.

Чеченко К. О. Принцип доброчесності державної служби: етимологія та генеза морально-етичної норми. Київський часопис права. 2022. Вип. 1. С. 143-51. DOI:10.32782/klj/2022.1.22.

Бігун В. Основи правосуддя (Термінологія. Філософія. Практика). Київ: Інтерсервіс, 2020. 200 с.

Кравчук В.М. Доброчесність як онтологічна норма поведінки. Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації (присвячена 30-річчю незалежності України): збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 25 листопада 2021 року. Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. С. 16-19.

Глущенко С. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді). Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 6. С. 70-83.

Буртник Х. Доброчесність суддів аналіз практики Верховного Суду. Фундація DEJURE. 2021. URL: https://dejure.foundation/dobrochesnist-suddiv

Савчин М. Moral integrity (моральна цілісність, доброчесність) суддів як складова правової держави. Слово Національної школи суддів України. 2019. № 2 (27). С. 6-22.

Грищук О. Доброчесність судді через призму сучасних соціальних трансформацій. Слово Національної школи суддів України. 2020. №1 (30). С. 6-21.

Кодекс суддівської етики: затверджений XI черговим з'їздом суддів України 22.02.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-13#n4 (дата звернення: 02.12.2023)

Кодекс етичної поведінки працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджений Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 17 травня 2019 року № 1382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-19#n29 (дата звернення: 02.12.2023)

Індикатори визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики: затверджені в уточненій редакції рішенням Громадської ради доброчесності від 16.12.2020. URL: https://grd.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Indykatory-HRD-vid-16.12.2020.pdf (дата звернення: 02.12.2023)

Бігун В. С. Доброчесність як правовий режим і правовідносини. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 20-24.

Методологія оцінювання відповідності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя та членів Вищої ради правосуддя критерію професійної етики та доброчесності: затверджена Рішення Етичної ради 09.12.2021 № 5. URL: https://ec.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/ec/methodology_EC.pdf (дата звернення: 27.11.2023)

Хрипун В. ВККС та ГРД погодили перелік індикаторів доброчесності судді: список. Судово-юридична газета. 9 листопада 2023. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/285393-vkks-i-osd-soglasovali-spisok-indikatorov-dobroporyadochnosti-sudi-spisok (дата звернення: 02.12.2023)

Рядінська В.О., Карпушова О.В. Індикатори доброчесності судді: Перезавантаження. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 11. С.610-613. URL: http://www.lsej.org.ua/11_2023/151.pdf (дата звернення: 23.11.2023)

Завантаження

Опубліковано

17.03.2024

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Кравчук, Валентина. “ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІ ЯК ДЕОНТОЛОГІЧНА НОРМА ЙОГО ЇЇ ПОВЕДІНКИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 6-11, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 136

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.