ПРАВОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ ЯК ПРОДУКТ ТРАНСЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

 • Андрій Грубінко Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0001-6490-9633
 • Ярослав Рудов Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

Японія, право, правова система, рецепція, історія права

Анотація

У статті представлено результати дослідження актуальних особливостей. Розглянуто історико-правові особливості генези японського права як феномену в світовій системі права.  Констатовано, що феномен японського права, з огляду на особливості його походження, генези та сучасних проявів, залишається актуальним для подальших досліджень. Запропоновано погляд на історичні особливості рецепції правових систем інших цивілізацій в правову систему Японії.

У висновках зазначено, що упродовж ХІХ-ХХ ст. Японія увібрала в себе найкращі практики розвинутих країн. В нашому аналізі ви може спостерігати, що японці запозичували широкий спектр інституцій і норм права, починаючи від поліції і аж до судів – усе зазнало змін та реформ. Варто відзначити, що без цих вимушених змін Японія не змогла б такими швидкими темпами відновити свою економіку. Завдяки цим змінам, панівний в суспільстві мілітаризм та реваншизм вдалось подолати, що дало змогу японському економічному диву відбутись.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Андрій Грубінко, Західноукраїнський національний університет

  доктор історичних наук, професор,

  професор кафедри теорії права та конституціоналізму,

  директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій

 • Ярослав Рудов, Західноукраїнський національний університет

  здобувач вищої освіти за спеціальністю “Міжнародне право”

Посилання

Воронін М. А. Феномен японської правової системи. Характеристика та особливості. Право та інноваційне суспільство. № 1 (6) 2016. С. 81-89.

Стрельченко О. Г. Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект. Правове регулювання економіки. 2017. № 6. С. 101-110.

Reviewed Work: Major legal systems in the world today by René David, John E.C. Brierley Review by: Joseph Minattur Journal of the Indian Law Institute. Vol. 21, No. 3 (July-September 1979), pp. 419-426.

Конституція Японської держави : Конституція від 03.11.1946 р. Конституційні акти Японії. URL: https://kfcp.law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%A6%D0%86%D0%98%CC%86%D0%9D%D0%86-%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98-%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%86%CC%88.pdf (дата звернення: 25.11.2023).

ВВП Японії: обсяг, темпи зростання, душу населення , структура. Take-Profit : веб-сайт. URL: https://take-profit.org/statistics/gdp/japan/ (дата звернення: 25.11.2023).

Історія держави і права зарубіжних країн: підручник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; [Бандурка О. М., Швець Д. В., Бурдін М. Ю., Головко О. М., та ін. ; вступ. слово О. М. Бандурки]. Харків : Майдан, 2020. 618 с.

Правова система Японії. URL: https://www.wikidata.uk-ua.nina.az/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97.html (дата звернення: 13.11.2023).

Структура судів - Подвійний суд і Федеральна судова система. LibreTexts – Ukrayinska: веб-сайт. URL: https://ukrayinska.libretexts.org/ (дата звернення: 16.11.2023)

Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн : Навч.посіб. Київ : Атіка, 2001. 592 с.

Підготовка працівників поліції у зарубіжних країнах : навч. посіб. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021. 140 с. URL: https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e1f94901-17f7-4a5b-ab25-eff53a74df5e/content (дата звернення: 16.11.2023)

What is a Koseki? Japanese Family Registries: History & Layout Explained! Kokoro Communications. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ioSekNsE1bM&t=5s (дата звернення: 26.11.2023)

Блащук Т. В. Особливості і тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії. Часопис Національного університету «Острозька акамедія». 2010. №1. С. 4-6.

Civil law - Japanese, Romano-Germanic, Legal System. Encyclopedia Britannica : веб-сайт. URL: https://www.britannica.com/topic/civil-law-Romano-Germanic/Japanese-law (дата звернення: 15.11.2023).

Олійник О. М. Формування правової сиситеми Японії. Питання Сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. Харків, 2019. С. 356–359.

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Грубінко, Андрій, and Ярослав Рудов. “ПРАВОВА СИСТЕМА ЯПОНІЇ ЯК ПРОДУКТ ТРАНСЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ РЕЦЕПЦІЇ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 12-18, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 625

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.