ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧИ ІНШОГО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

воєнний стан, публічний службовець, публічна служба, обмеження, заборона, правове регулювання

Анотація

В публікації проаналізовано сутність та особливості правових режимів воєнного та надзвичайного стану, виділені їх ознаки та особливості запровадження. Досліджено особливості правового регулювання застосування обмежень до публічних службовців під час воєнного стану. Доведено, що військова агресія рф, зумовила зміну процедур щодо застосування антикорупційних та інституціональних обмежень для публічних службовців. Запропоновано подальшу систематизацію нормативно-правових актів, що регулюють питання проходження публічної служби під час воєнного стану.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Юрій Шовкун, Харківський національний університет внутрішніх справ

    кандидат юридичних наук,

    докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки

Посилання

Біла-Тіунова Л.Р., Кубаєнко А.В., Стрельников А.В. Публічна служба в Україні: навчально-метод. посібник. Одеса: Фенікс, 2023. 277 с.

Владовська К.П. До питання про правову природу поняття «публічна служба» у законодавстві України та в адміністративно-правовій доктрині. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 2. С. 124-128.

Комірчий П.О. Адміністративно-правові засади публічної служби у правоохоронній сфері України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2020. 611 с.

Столбовий В.М. Мілітаризовані формування як особливі суб’єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 12. С. 195-199.

Шовкун Ю.І. Забезпечення дотримання обмежень під час проходження публічної служби в розбудові інституту публічної служби України. Право і суспільство. 2023. № 4. С. 242-248.

Ірха Ю.Б. Поняття, сутність та роль правових заборон і обмежень у запобіганні та протидії корупції в України. Інформація і право. 2022. № 3(42). С. 97-109.

Бурдейна О.В. Проблемні питання прийняття на державну службу в органи судової влади України в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 2. С. 306-310.

Хомишин І.Ю. Публічна служба в умовах війни. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 3. С. 308-312.

Корнута Л.М. Окремі питання провадження державної служби в умовах воєнного стану. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 2. С. 64-69.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (дата звернення: 21.11.2023).

Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 № 1550-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14#Text (дата звернення: 21.11.2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12.05.2022 № 2259-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#n21 (дата звернення: 21.11.2023).

Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n337 (дата звернення: 21.11.2023).

Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення: 21.11.2023).

Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану: Закон України від 20.09.2023 № 3384-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3384-20#n150 (дата звернення: 21.11.2023).

Щодо проведення спеціальних перевірок до перемоги над російською федерацією: роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.05.2022 №7. URL: https://nazk.gov.ua/uk/documents/roz-yasnennya-7-vid-12-05-2022-shhodo-provedennya-spetsialnyh-perevirok-do-peremogy-ukrayiny-nad-rosijskoyu-federatsiyeyu/ (дата звернення: 21.11.2023).

Про внесення зміни до Типових правил внутрішнього службового розпорядку: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17.03.2022 № 20-22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0339-22#Text (дата звернення: 21.11.2023).

Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.11.2023).

Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану: Закон України від 08.07.2022 № 2381-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2381-20#n5 (дата звернення: 21.11.2023).

Деякі питання об'єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2020-%D0%BF#n11 (дата звернення: 21.11.2023).

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#n2 (дата звернення: 21.11.2023).

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Шовкун, Юрій. “ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ДОТРИМАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧИ ІНШОГО НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 30-36, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 351

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.