ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

структура судів, доступ до правосуддя, спеціалізовані суди, система судоустрою, учасникам господарських відносин, господарські суди, реформа судової системи, предметна підсудність, зменшення навантаження на суддів

Анотація

Стаття присвячена проблемі  вдосконаленню  структури судів, з метою  захисту прав всіх учасників суспільства, забезпечення  реальної  можливості  доступу до правосуддя, оптимізації витрат на утримання судів, ефективності здійснення ними діяльності. З аналізу чинного законодавства авторами статті проаналізовано  і охарактеризовано основоположні принципи судоутворення, а саме: територіальність, спеціалізація та інстанційність, а також складові вертикалі судової системи, з метою  можливості створення та діяльності оптимальної  системи  вищих спеціалізованих судів для вирішення окремих категорій справ. З цією метою розглянуто питання оптимізації структури судової системи України з точки зору доцільності, пропорційного розподілу навантаження та скорочення витрат бюджетних коштів. Авторами статті проаналізовано можливість  використання наявного ресурсу місцевих загальних судів, в сукупності з  використанням  наявного кадрового потенціалу судової системи та  широкого запровадження нових технічних можливостей, забезпечення доступу громадян до наявних електронних сервісів,   відходження  від   доцільності   розгляду справ у  певному місті (приміщення  конкретного суду). Зокрема, на прикладі вертикалі господарських судів, проаналізовано та зважено  доцільність їх  утримання як судів окремої спеціалізації у контексті подальшої судової реформи.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Тетяна Бабкова, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук,

    доцент кафедри теорії права та конституціоналізму

  • Ірина Тесленко, Харківський національний університет внутрішніх справ

    аспірант

    суддя Солом’янського районного суду м. Києва

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 22.11.2023)

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 10.11.2023)

Закон Української радянської соціалістичної республіки «Про арбітражний суд» від 4 червня 1991 року № 1142-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-12#Text (дата звернення: 22.11.2023)

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд» від 21 червня 2001 року №2538-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2538-14#Text (дата звернення: 22.01.2024)

Господарський процесуальний кодекс України 1798-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text (дата звернення: 22.11.2023)

Кодекс України з процедур банкрутства 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text (дата звернення: 22.11.2023)

Цивільний процесуальний кодекс України 1618-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 12.11.2023)

«Проект Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» за № 6013. URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-osoblivosti-regulyuvannya-pidpriemnitskoi-diyalnosti-okremikh-vidiv-yuridichnikh-osib-ta-ikh-obednan-u-perekhidniy-period (дата звернення: 09.11.2023)

Офіційний сайт Ради Суддів України. URL: https://rsu.gov.ua/ua/documents/109 (дата звернення: 18.11.2023)

Концепція реформування системи судів із метою покращення доступу до правосуддя Дослідницької служби Верховної Ради України. URL: https://research.rada.gov.ua/documents/analyticRSmaterialsDocs/law_judic_activ/concept_rz-pravsud/73711.html (дата звернення: 20.11.2023).

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Бабкова, Тетяна, and Ірина Тесленко. “ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 44-50, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 530

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.