НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ІННОВАЦІЙ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

міжнародно-правове визначення, лікарський засіб, інновація, медицина, фармацевтика, інноваційні технології

Анотація

В умовах євроінтеграційних процесів медична сфера, зокрема питання лікарських засобів та інноваційних медичних технологій, відіграє важливу роль у суспільних відносинах. У наш час важливо щоб забезпечення якісними та ефективними ліками відбувалось у правових рамках та чітко визначалось чинним законодавством України і міжнародно-правовими актами, адже це є одним із пріоритетних питань у сфері охорони здоров’я та життя населення України та інших держав.

Міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку зазначила, що застосування інноваційних медичних технологій та новітніх лікарських засобів протягом останніх років, стимулювало прогрес у лікуванні багатьох захворювань та  продовжило життя людей в європейських країнах на 73%. Вступ України до Світової організації торгівлі та підписання Угоди з Європейським Союзом вимагає від держави забезпечення балансу між інтересами виробників лікарських засобів, інновацій та їх споживачів.

У сучасному міжнародно-правовому просторі відсутнє єдине визначення поняття «лікарський засіб» та «інновація у медицині», що перешкоджає належному обміну інформацією та правовому регулюванню цього питання у законодавствах різних держав світу. Тому важливим і актуальним є питання визначення поняття і змісту лікарських засобів та медичних інновацій  задля забезпечення охорони права інтелектуальної власності у цій галузі, створення єдиної нормативно-правової бази даних, що сприятиме уніфікації процедури патентування, ліцензування та реєстрації лікарських засобів, ефективній взаємодії уповноважених органів влади у боротьбі із розповсюдженням фальсифікованих та неякісних лікарських засобів, підробок та інших порушень і зловживань у даній сфері.

Мета статті – аналіз наявних у вітчизняному, зарубіжному законодавстві,  у міжнародно-правових актах визначень поняття  і сутності «лікарського засобу» та «інноваційних технологій у сфері медицини» з метою уніфікації понять, віднайдення найбільш коректного визнання, що відповідало та розкривало сутність та основних зміст даних понять.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ірина Заневська, Західноукраїнський національний університет

    аспірантка

Посилання

Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.11.2023)

Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення: затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 серпня 2005 р. № 426. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-05#Text (дата звернення: 25.11.2023)

Вороніна І. С. Правова характеристика інноваційних лікарських засобів. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 49-54.

Головенко М. Я. «Філософія» фармацевтичних інновацій. Вісник Національної академії наук України. 2012. №3. С. 59-66.

Штриголь С. Ю. Оригінальні та генеричні лікарські засоби URL: http://www.researchgate.net/profile/Olga_Tovchiga/publication/236117563_BRAND_AND_GENERIC_DRUGS/links/0c9605161a7d4b9535000000.pdf (дата звернення: 27.11.2023)

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 25.11.2023)

Кіриченко І. Обсяг і зміст прав на об’єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики, специфічні аспекти захисту прав (2006) URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2428 (дата звернення: 25.11.2023)

International Society of Drug Bulletins. ISDB Declaration on therapeutic advance in the use of medicines. Paris, France: International Society of Drug Bulletins; 2001. URL: http://www.isdbweb.org/documents/uploads /Declaration/ISDB-decl-english.pdf (дата звернення: 27.11.2023)

Govin Permanand EU Pharmaceutical Regulation: The Politics of Policy-Making. Manchester University Press, 2006. 264 р.

Вішар Ю.Ю. Законодавчий еклектизм у охороні прав на інтелектуальний лікпродукт. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С.254-262.

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Заневська, Ірина. “НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ІННОВАЦІЙ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 51-56, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 214

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.