СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

судова експертиза, інтелектуальна власність, спеціальні знання, специфічний об’єкт дослідження, спеціальність, експертне дослідження

Анотація

Дана стаття містить результати дослідження щодо встановлення специфіки судової експертизи з питань права інтелектуальної власності. Проаналізовано законодавчі визначення поняття «судова експертиза», окрім цього зазначено наукові позиції вчених з питань визначення даного поняття. Виокремлено науковий та законодавчий період утвердження та розвитку судової експертизи з питань права інтелектуальної власності. Наведено особливі види об’єктів дослідження, щодо яких проводиться судова експертиза та експертні спеціальності, яким повинен володіти судовий експерт для проведення дослідження. Зазначено статистичні дані щодо більшості вчинення кримінальних правопорушень за конкретними об’єктами. Класифіковано судову експертизу з питань права інтелектуальної власності за системними критеріями.  Визначено завдання та предмет судової експертизи з питань права інтелектуальної власності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Олександр Боярчук, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

    кандидат юридичних наук, заслужений юрист України,

    ст. викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права 

Посилання

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Снігерьов О. П., Андренко С.О. До питання з визначення поняття судової експертизи в адміністративному провадженні. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 231–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2018_18_28 (дата звернення: 13.11.2023).

Марунич В. В. Судова експертиза в Україні, поняття та види. Сталий розвиток держави і права в умовах глобалізаційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15-16 вересня 2023 р.). Молодий вчений. С. 82-84.

Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285/2001#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Федоренко В. Л., Тимощик Л. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: енезис, поняття, класифікація та система. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. Вип. 1(3). С. 11 – 52.

Офіс генерального прокурора : Офіційний сайт. URL:https://new.gp.gov.ua/ua/posts/statistika (дата звернення 13.11.2023).

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 13.11.2023).

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. К.І.С. Київ. 2018. 424 с.

Шрамко О.М. Особливості судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Криміналістичний вісник. Вип. № 1 (33) 2020. С. 63-71.

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Боярчук, Олександр. “СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 63-68, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 438

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.