ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ

Автор(и)

  • Наталія Бутрин-Бока Західноукраїнський національний університет https://orcid.org/0000-0003-3684-7177
  • Іванна Дубан Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

господарські товариства, командитне товариство, учасники товариства, вклад у майно товариства, вкладник, правовий статус учасників командитного товариства, немайнові та майнові корпоративні права, правове регулювання, статутний капітал

Анотація

У роботі представлено результати дослідження діяльності командитних товариств та окреслено правовий статус учасників такого виду господарських товариств. Оскільки така організаційно-правова форма товариства на сьогодні не є широко популярною, однак дієвою у веденні господарської діяльності у практичній площині, то авторами визначено позитивні та негативні сторони їх створення і функціонування. Проаналізовано норми чинного законодавства, що є регулятором діяльності  командитного товариства.

У ході написання статті авторами окреслено та здійснено порівняльний аналіз правових норм зарубіжних країн, які спрямовані на регламентацію такого виду господарських товариств. Окремо зазначено питання щодо майнових та немайнових корпоративних прав вкладників та межі їх відповідальності.

Результатом проведення дослідження шляхом порівняльного аналізу норм країн Європейського Союзу та норм національного законодавства визначено потенційну необхідність систематизації законодавства України, універсалізації підходів до векторів порядку діяльності командитних товариств та правового статусу їх учасників.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Наталія Бутрин-Бока, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук, доцент,

    доцент кафедри цивільного права і процесу

  • Іванна Дубан, Західноукраїнський національний університет

    здобувачка вищої освіти

Посилання

Бутрин Н. Діяльність командитного товариства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. №1. С. 93-99.

Господарський кодекс України: Закон України 16 січня.2003 р. № 18–21. Редакція від 01.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення 04.11.2023)

Ковалишин О. Товариства осіб у країнах східної Європи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. URL: http://lsej.org.ua/ (дата звернення 04.11.2023)

Овченко О. Поняття та ознаки командитного товариства в Україні, Польщі та Німеччині. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 11. С. 297-299. URL : http://lsej.org.ua/ (дата звернення 04.11.2023)

Осадчук С. Правовий статус учасників-вкладників (командитистів). Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 2. С. 113-116.

Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 49 Редакція від 01.01.2024, підстава - 3254-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n760 (дата звернення 04.11.2023)

Симонян Ю. Ю. Аналіз правового становища командитного товариства за законодавством України. Актуальні проблеми держави і права. 2010. С. 279-282.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року №435. Редакція від 28.05.2023, підстава - 3081-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/conv#n760 (дата звернення 04.11.2023)

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Бутрин-Бока, Наталія, and Іванна Дубан. “ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 69-73, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 853

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.