СУЧАСНІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

шлюб, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, правові інструменти, процедура укладення шлюбу, порядок розірвання шлюбу, державна реєстрація, державні органи, шлюбні відносини, інститут шлюбу

Анотація

Стаття спрямована на дослідження сучасних можливостей укладення та розірвання шлюбу в Україні. Тема є надзвичайно актуальною для нашого сьогодення, зважаючи на нововведення, на кшталт, «Одруження за добу», укладення та розірвання шлюбу за допомогою мобільного застосунку «Дія». Усі ці види сприяють пришвидшенню самої процедури  та надання можливості військовим, у тому числі, котрі, за очевидних причин, не можуть бути присутні або ж мають досить малий проміжок часу для реєстрації шлюбу. Сучасні інструменти реєстрації та розірвання шлюбу в нашій державі роблять ці процеси зручними, доступними, швидкими та економічними.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Наталія Бутрин-Бока, Західноукраїнський національний університет

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу

Посилання

Конституція України: Офіційне видання. Київ: Право, 1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 13.11.2023)

Дутко А.О. Сімейне право України. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2018. 480 с.

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 року № 2947-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 15.11.2023)

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»: Закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану за І півріччя 2023 року. URL: https://minjust.gov.ua/actual-info/stat_info (дата звернення: 15.11.2023)

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу» від 13 липня 2016 року № 502-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2016-%D1%80#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»: Закон України від 24.02.2022 № 2102-ІХ. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Бурлака О. Захист сім’ї в умовах воєнного стану в Україні. Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 29 верес. 2022 р.) [редкол.: С.Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. П. Мироненко та ін.]. К.: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 100-102.

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану» від 7 березня 2022 року № 213 м. Київ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 15.11.2023)

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Бутрин-Бока, Наталія. “СУЧАСНІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 74-78, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 384

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.