КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ТА ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

корпоративний договір, засновницький договір, підприємницьке товариство, командитне товариство, корпоративне право, корпоративні правовідносини, корпоративні права

Анотація

В статті аналізуються ключові відмінності між корпоративним договором та засновницьким договором акціонерного товариства. Відмінності аналізуються як з погляду доктрини корпоративного права, так і з точки зору нормативних положень стосовно даних договірних конструкцій.

Відзначається, що важливе значення для доктрини корпоративного права набуває  розмежування цивільно-правових правочинів в акціонерному праві. Особливо актуальним, як видається, є відмежування корпоративного договору від засновницького договору.

Авторка підтримує точку зору тих вчених, які доводять, що до предмету такої цивільно-правової конструкції як  корпоративний  договір   входять організаційні права, які перебувають у володінні засновника (учасник) юридичної особи корпоративного типу,  а також управління ними. Предметом таких домовленостей, як правило, буває певний розподіл організаційних прав, стосовно  яких немає імперативного регулювання, в тому числі на рівні локальних актів юридичної особи. Сторони домовляються про строк  та часові межі реалізації  суб’єктивних прав власника корпоративних прав в рамках такого договору.

Констатується, що в основу розмежування засновницького та корпоративного договорів необхідно поставити не спільність мети, що опосередковується договором, а саму її сутність. Основною метою засновницького договору (договору про заснування господарського товариства) є встановлення порядку заснування товариства, умов здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, визначення розміру статутного капіталу, часток у статутному капіталі кожного з учасників тощо. Для таких корпоратизованих юридичних осіб, як АТ, ТОВ та ТДВ засновницький договір не виконує роль установчих документів, тому його укладення не є обов’язковим.

Підсумовується, що корпоративний договір відрізняється від засновницького договору акціонерного товариства за такими критеріями як : 1) мета договору; 2) суб’єктний склад договору; 3) строк дії договору; 4) оплатність договору; 5) форма договору.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Мар’яна Сигидин, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

    кандидат юридичних наук,

    викладач  кафедри цивільного права

Посилання

Васильєва В.А. Корпоративні правочини: поняття та особливості. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 вересня 2011 р. Івано-Франківськ, 2012. С. 25-28.

Старцев О. В. Підприємницьке право. К., 2006. 208 с.

Зеліско А. В. Засновницький договір юридичних осіб корпоративного типу: відмінність від інших договірних конструкцій. Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів. Івано-Франківськ. 2013. С. 56-58.

Цивільне право України: у 2 т. Том 1. Підручник / За заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. К., 2007. 480 с.

Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. 1999. 560 с.

Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин. Івано-Франківськ. 2016. 445 с.

Сигидин М.М. Корпоративний договір: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Івано-Франківськ, 2016. 236 с.

Про акціонерні товариства: Закон України №2465-IX від 27 липня 2022 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n1048

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Сигидин, Мар’яна. “КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР ТА ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР У ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВАХ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 84-88, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 650

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.