ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНІ КРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

примусові заходи медичного характеру, права психічно хворих осіб, кримінальний процес, кримінальне провадження, міжнародні нормативно-правові акти

Анотація

У даній статті розкрито питання застосування примусових заходів медичного характеру в Україні та в зарубіжних країнах.

Визначено, що примусові заходи медичного характеру є обов’язковими заходами держави у відповідь на суспільно небезпечне діяння, вчинене психічно хворою особою, які полягають у накладенні на неї певних обмежень, мають на меті лікування такої особи, а також забезпечення безпеки як хворого, так і суспільства загалом. Встановлено, які види примусових заходів медичного характеру існують в Україні.

Здійснено порівняльний аналіз галузей права України та інших держав у рамках яких відбувається застосування примусових заходів медичного характеру, адже не завжди застосування таких заходів відбувається в кримінальному процесі. У даному контексті окремо розглянуто кримінальне процесуальне законодавство Японії.

У статті також досліджено питання дотримання прав психічно хворих осіб при досудовому розслідуванні та судовому розгляді справ щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Взято до уваги також міжнародні нормативно правові акти. 

Розглянуто практику Європейського суду з прав людини щодо умов за яких особа може бути позбавлена волі (заарештована) або затримана як душевнохвора для проведення психіатричного обстеження.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ірина Юркевич, Західноукраїнський національний університет

    доктор філософії у галузі права,

    доцент кафедри кримінального права та процесу

Посилання

Сенишин С. Р. Примусові заходи медичного характеру як інститут кримінального законодавства України: дипломна робота. Київ: Національний авіаційний університет, 2020. 129 с. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41448 (дата звернення: 17.11.2023)

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 17.11.2023)

Туренко Д. В. Питання правового регулювання застосування примусових заходів медичного характеру в міжнародно-правових актах і законодавстві окремих зарубіжних країн. Право і безпека. 2021. № 81. С. 173-179.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 17.11.2023)

Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, затверджених І Конгресом ООН по попередженню злочинності та поведінки з правопорушниками в Женеві. 30.08.1955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_212#Text (дата звернення: 18.11.2023)

Ряшко О. В. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: призначення психіатричної експертизи та особливості предмета доказування. Publishing House «Baltija Publishing». 2020. С. 534-547.

Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 № 1489-III. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (дата звернення: 18.11.2023)

Про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини): Конвенція від 04.11.1950. Рада Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 18.11.2023)

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини / За заг. ред. А.В. Столітнього. 2-ге вид. переробл. та доповн. Харків. 2019. 952 с.

Penal code : Act № 45 of 1907 (Last Version : Act № 72 of 2017). Japanese Law Translation. URL: https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3581/en (дата звернення: 18.11.2023)

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Юркевич, Ірина. “ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНІ КРАЇНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 109-13, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 613

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.