ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – УМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ МАЛОЛІТНІМИ ЧИ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

шкода, малолітні та неповнолітні особи, батьки, заклад освіти, причинно-наслідковий зв’язок, вина

Анотація

У статті висвітлюється проблематика відповідальності батьків за дії малолітніх чи неповнолітніх осіб. Зокрема, звертається увага на причинно-наслідковий зв’язок вини батьків та/або закладу освіти як субсидіарно-солідарний обов’язок. При цьому, принцип винуватості виражається не в тому, що батьки, з огляду на фактичну відстань окремого проживання від своїх дітей, звільняються від відповідальності у разі відсутності їх вини, а в тому, що вони відповідальні за невиконання своїх батьківських обов’язків. Аналізується судова практика та звертається увага на підпорядкований характер відповідальності батьків (закладу освіти) лише у разі відсутності у неповнолітньої особи достатнього майна для відшкодування завданої ним шкоди. Аргументовано, що причинно-наслідковий зв’язок є важливим та є основною умовою покладення на деліквента обов’язку відшкодувати заподіяну малолітньою чи неповнолітньою особою шкоду.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Інна Глущенко, Західноукраїнський національний університет

    аспірантка

Посилання

Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського приватного права. Київ, 2000. 236 с.

Гнатів О. Б. Особливості відшкодування шкоди, спричиненої неповнолітніми особами. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/7004/7044 (дата звернення: 10.12.2023)

Рішення Дунаєвецького районного суду Хмельницької області № 2/674/55/23 від 15.03.2023. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/109622237 (дата звернення: 10.12.2023)

Слома В. М. Види множинності осіб на стороні боржника у цивільно-правовому зобов’язанні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2019. № 2. С. 68–71.

Рішення у судовій справі від 08.09.2004 р. Архів Івано-Франківського апеляційного суду.

Судова справа № 2-1767/2004. Архів Калуського районного суду Івано-Франківської області.

Шевченко Я. М. Характеристика особливостей психіки неповнолітніх та їх вияв при вчиненні майнових правопорушень. Дієздатність і осудність дітей. Вісник Київського університету. 1962. № 5. Вип. 1. Серія економіки та права. С. 95-98.

Карнаух Б. П. Шанси і реальні можливості як об’єкти захисту у деліктному праві. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 травня 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.. справ; Харків. обл.. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків: ХНУВС, 2021. 304 с.

Правовая система США. 3-й выпуск. Новая юстиция, 2007. 1216 с.

Завантаження

Опубліковано

16.03.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Глущенко, Інна. “ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – УМОВА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ МАЛОЛІТНІМИ ЧИ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 4, Mar. 2024, pp. 114-8, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 613

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.