ПЛЮРАЛІЗМ ПРАВОРОЗУМІННЯ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

постмодерне суспільство, глобалізація, плюралізм праворозуміння, ціннісні аспекти права

Анотація

Дослідження спрямоване на аналіз особливостей плюралізму праворозуміння у постмодерному суспільстві. Автор констатує на важливості та доцільності при визначенні особливостей існуючого плюралізму розуміння права об’єктивного сприйняття правової реальності з її складними глобалізаційними процесами, які накладають свій відбиток і на формування правових доктрин, концепцій, теорій. Наголошено, що плюралізм у розумінні права є позитивним явищем, яке не тільки дає простір для розвитку теоретичної правової думки, але й суттєво збагачує юридичну практику, забезпечуючи простір свободи, критичного мислення та об’єктивної оцінки державно-правових явищ. Саме тому плюралістичний світогляд є невід’ємною складовою правового мислення постмодерного суспільства, яке розвивається в умовах ідеологічного, політичного та аксіологічного різноманіття

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Тетяна Подковенко

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та конституціоналізму Західноукраїнського національного університету

Посилання

Khavarivska, H. (2022). Problema pravorozuminnia u suchasnomu suspilstvi: upravlinskyi aspekt [The problem of legal understanding in modern society: administrative aspect]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic governance, 1(29), 83-95 [in Ukrainian]

Kistiakivskyi, B. O. (1996). Vybrane. Biblioteka chasopysu «Filosofska i sotsiolohichna dumka». Seriia «Ukrainski myslyteli» [Selected. Library of the journal «Philosophical and Sociological Thought». «Ukrainian thinkers» series]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian]

Zadykovych, T. (2012). Moralne formuvannia v pliuralistychnomu suspilstvi – kontseptsii ta metody [Moral formation in a pluralistic society - concepts and methods.] Shchorichnyk katolytskoi teolohii – Yearbook of Catholic Theology, ХІ/2, 165-184 [in Polish]

Postol, A. A. (2010). Postmodernizm yak suchasna suspilno-politychna realnist [Postmodernism as a modern social and political reality]. Humanitarnyi visnyk ZDIA – Humanitarian Bulletin ZDIA, 42, 69-79 [in Ukrainian]

Yukhymenko, N. (2014). Dynamika funktsii systemy osvity u svitli novykh tendentsii rozvytku liudyny i suspilstva [The dynamics of the functions of the education system in the light of new trends in the development of man and society]. Ukrainoznavchyi almanakh – Ukrainian studies almanac, 17, 169 [in Ukrainian]

Danylian, O. H., Dzoban, O. P., Zhdanenko, S. B. (2020). Suchasne suspilstvo, liudyna, pravo v umovakh hlobalnykh transformatsii [Modern society, man, law in conditions of global transformations]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian]

Skopska, H. (2008). Pravo v postmodernomu suspilstvi [Law in postmodern society]. Derzhavne upravlinnia – Public Management, 6 (4), 55-72 [in Polish]

Dudash, T. (2007). Pravorozuminnya: antropolohichna sutnist [Legal Understanding: Anthropological Essence]. Antropolohiya prava: filosofskyy ta yurydychnyy vymiry (stan, problemy, perspektyvy) – Anthropology of law: philosophical and legal dimensions (state, problems, perspectives. Lviv: Kraj [in Ukrainian]

Lukontseva, Yu. O. (2021). Obgruntuvannia pravovoho pliuralizmu v suchasnomu sviti [Justification of legal pluralism in the modern world]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Pravo – Bulletin of Kharkiv National University named after V. N. Karazin. Series: Law, 31, 27-32 [in Ukrainian]

Riabovol, L. (2019). Pravorozuminnia yak naukova problema: deiaki tendentsii suchasnoho etapu doslidzhennia [Legal understanding as a scientific problem: some trends of the modern stage of research]. Aktualni problemy pravoznavstva – Actual problems of jurisprudence, 1 (17), 17-22 [in Ukrainian]

Koziubra, M. I. (2011-2012). Pravorozuminnia: pliuralizm pidkhodiv i yednist poniattia. Chy mozhlyvo tse? [Legal understanding: pluralism of approaches and the unity of the concept. Is this possible? About Ukrainian law: journal of the Department of Theory and History of the State and Law, Kyiv. national University named after Taras Shevchenko]. Pro ukrainske pravo: chasopys kafedry teorii ta istorii derzhavy i prava Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka – About Ukrainian law: journal of the Department of Theory and History of the State and Law, Kyiv. national University named after Taras Shevchenko, VI-VII, 6-21 [in Ukrainian]

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Подковенко, Тетяна. “ПЛЮРАЛІЗМ ПРАВОРОЗУМІННЯ ПОСТМОДЕРНОГО СУСПІЛЬСТВА”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 12-17, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 519

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.