ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОДІЯНЬ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТА ЇХНІХ СПІЛЬНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

правова регламентація, злочини окупантів, розслідування, Надзвичайна державна комісія, збитки

Анотація

У статті порушено важливе для України питання підрахунку збитків, завданих агресором. Автори звертають увагу на діяльність Надзвичайної державної комісії зі встановлення і розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників. Метою дослідження є правова регламентація створення і діяльності цього органу.

Автори проаналізували установчі документи комісії, які визначили основні завдання її діяльності. У статті показано, що принцип формування складу надзвичайної комісії, який мав представницький характер, основною метою якого була пропаганда.

Аналіз нормативно-правової бази комісії показав, що, по-перше, до такого роду задач влада СРСР була не готова; по-друге, облік матеріальних збитків превалював над підрахунком жертв серед населення.

Відмічено відсутність у нормотворців стратегічного мислення щодо діяльності державного органу зі встановлення злодіянь окупантів. Керівництво здійснювалося в ручному режимі й трималося на посадах, які обіймали службовці партійних і державних органів, а також на їх неформальному авторитеті

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Олег Федорченко

    кандидат історичних наук, доцент,

    в.о. завідувача кафедри загальноправових дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

  • Софія Домашова

    курсант 203 навчального взводу

    Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

Посилання

Sanders. M.R. Extraordinary Crimes in Ukraine: An Examination of Evidence Collection by the Extraordinary State Commission of the U.S.S.R., 1942–1946. PhD dissertation, Ohio University, 1995.

Инструкция о и расследование преступлений немецко-фашистских оккупантов и их сообщников. ДАОО. Ф.Р.-2238. Оп.1. Спр. 1. Арк. 15.

Инструкция о порядке определения ущерба, причинённого гражданам СССР их имуществу вторжением и разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников. ДАОО. Ф.Р.-2238. Оп.1. Спр. 1. Арк. 21-23зв.

Инструкция по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками государственным, кооперативным и общественным предприятиям, учреждениям и организациям. ДАОО. Ф.Р.-2238. Оп.1. Спр. 1. Арк.4-6зв.

Максимчук Є. Огляд фонду Української республіканської комісії з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками. Студії з архівної справи та документознавства, 2006. Т. 14. С. 92–94.

Максимчук Є. С. Діяльність державних комісій з розслідування злочинів нацистів на території України (1941–1951 рр.): типо-видовий склад та інформаційний потенціал джерельного комплексу : автореф. дис. …канд. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2007. 12 с.

Міщанин В.В. Діяльність крайової «Надзвичайної комісії для розслідування та встановлення злочинів і збитків, спричинених угорсько-німецькими фашистськими загарбниками на території закарпатської України» (1944-1946 рр.). Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія», 2 (33), 2014. С. 55–60.

Мухаровська А. О. Діяльність державних комісій щодо обліку збитків, заподіяних нацистськими загарбниками господарству і населенню у Волинській та Ровенській областях: дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Луцьк, 2016. 337 с.

Перечни постановлений и распоряжений СНК СССР. 1941-1945 гг. URL: https://statearchive.ru/snk/pr43.htm (дата звернення: 10.02.2024)

Положение о Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхлзам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. ДАОО. Ф.Р.-2238. Оп.1. Спр. 1. Арк. 10-11.

Польсен Н. Б. Розслідування воєнних злочинів «по-совєтськи». Критичний аналіз матеріалів надзвичайної державної комісії. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі, 2009. № 1 (5). С. 27–45.

Постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР за март 1943 г.: [№№ 220 – 343]. Москва : [Б. и.], 1943. 338 с.

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР : 1938 г. – июль 1956 г. Москва : Государственное издательство юридической литературы, 1956. 500 с.

Стельникович С. В. Джерельний потенціал матеріалів Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої вітчизняної війни. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХІV, 2012. С. 311-315.

Яковлєв В. Воєнні злочини нацистів на харківщині (1941–1943): за матеріалами Надзвичайної державної комісії. Літопис Волині, 2022. № 26. С. 178–185.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Як цитувати

Федорченко, Олег, and Софія Домашова. “ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОДІЯНЬ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТА ЇХНІХ СПІЛЬНИКІВ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 25-32, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 175

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.