ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ГЛАВИ ДЕРЖАВИ З ПАРЛАМЕНТОМ У МЕХАНІЗМІ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

Президент України, Верховна Рада України, розподіл повноважень, діалектичний зв’язок, система стримувань і противаг

Анотація

Статтю присвячено дослідженню взаємодії і розподілу повноважень між двома провідними в державному механізмі органами: Президентом і Парламентом. Ці інституції є результатом прямої демократії, тобто формуються всенародним голосуванням. За їхньою допомогою здійснюється суверенітет і реалізується право українського народу керувати своєю державою. Діяльність одного органу має доповнювати діяльність іншого, а тому їхні повноваження не повинні мати протиріч.

Верховна Рада України й Президент України мають спільні повноваження в різних сферах. Доведено, що ці повноваження мають бути ретельно вивіреними й точно закріпленими на законодавчому рівні. З одного боку, вони не можуть мати протиріч, адже влада в Україні є єдиною. З іншого боку, для забезпечення незалежності вони обидва мають достатню самостійність у виконанні своїх обов’язків. Крім того, з метою недопущення переважання однієї з гілок влади над іншою, вони мають спільні повноваження, які є важелем системи стримувань і противаг.

Успішне здійснення Президентом України й Верховною Радою України своїх повноважень досягається їхньою взаємодією й певною мірою взаємозалежністю.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Олена Камінська

  к.і.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

  Херсонського факультету

  Одеського державного університету внутрішніх справ

 • Олег Федорченко

  к.і.н., доцент, в.о. завідувача кафедри загальноправових дисциплін

  Херсонського факультету

  Одеського державного університету внутрішніх справ

 • Анна Алексєєнко

  викладач кафедри загальноправових дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 10.01.2024)

Акт проголошення незалежності України, затверджений Постановою Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 № 1427-XII (дата звернення 10.01.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text (дата звернення: 10.01.2024)

Гуменюк О. Історія української конституції у ХХ столітті. Іcторія. №46, 2016-11-13. URL https://nasze-slowo.pl/istorija-ukrainskoi-konstitucii-u-hh/ (дата звернення: 10.01.2024)

Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР Закон УРСР від 05.07.1991 № 1293-XII (дата звернення 10.01.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1293-12#Text (дата звернення 10.01.2024)

Шульженко Ф. П. Проблеми взаємозв’язку парламента і глави держави в контексті політичної модернізації. Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. 2007. № 8. С. 18-22.

Бак В. І. Взаємодія Президента України та Верховної Ради України: конституційно-правове визначення та шляхи вдосконалення. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 107-110.

Веніславський Ф. В. Роль інституту Президента України у механізмі взаємовідносин законодавчої та виконавчої гілок влади. Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. зб. наук. праць. Відповід. ред. М.І.Панов. Харків, Нац. юрид. акад. України, 1997. С. 18-24.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Камінська, Олена, et al. “ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ГЛАВИ ДЕРЖАВИ З ПАРЛАМЕНТОМ У МЕХАНІЗМІ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ В УКРАЇНІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 55-59, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 902

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.