АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ, ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

антикорупційна політика, Європейський Союз, ЄС, етапи формування, корупція, законодавство

Анотація

У статті представлено результати дослідження досвіду ЄС у сфері боротьби з корупцією на різних етапах та визначення перспектив антикорупційної політики Європейського Союзу. Проаналізовано сутність поняття «корупція» в правовому полі Європейського Союзу та його еволюцію від часу заснування обєднання у 1992 році. Осмислено особливості регулювання різних аспектів антикорупційної політики відповідно до нормативно-правових актів Європейського Союзу та національної правової практики держав-членів. Розглянуто інституційну структуру антикорупційних органів ЄС.

Встановлено, що корупція у країнах ЄС традиційно сприймається як серйозна проблема національної безпеки і розглядається як внутрішня та зовнішня небезпека, яка може поставити під загрозу процес європейської інтеграції. Антикорупційна політика Європейського Союзу має не лише законодавчий вимір. Створено конвенції та угоди, які описують загальні положення щодо запобігання та протидії корупції країн-членів ЄС, а на основі цього розробляють національні антикорупційні стратегії, створюють спеціальні органи боротьби з корупцією.

Відсутній окремий нормативний документ, який би давав вичерпну характеристику нормативно-правової бази у сфері протидії корупції в Європейському Союзі, як немає і чітко визначеного переліку обов’язкових міжнародно-правових інструментів. У праві Європейського Союзу сформовані чіткі принципи та підходи боротьби з корупцією, напрацьована значна база нормативних документів. Однак реалізація даних вимог ЄС у державах-членах потребує постійного моніторингу.

Боротьба з корупцією залишається проблемою на рівні Європейського Союзу. Поряд із запровадженням та застосуванням превентивних заходів надзвичайно важливо зміцнювати поліцейську і судову співпрацю між державами-членами. Важливо, щоб держави-члени продовжували працювати над впровадженням антикорупційних стратегій. Вони мають включати ряд заходів як у профілактичній, так і в репресивній сфері. На досягнення цих перспектив спрямовані пропозиції, представлені Європейською Комісією в Комунікації 3 травня 2023 року щодо боротьби з корупцією в ЄС і в усьому світі, що ознаменувала початок пятого, сучасного етапу історії антикорупційної політики ЄС. Амбітний документ засвідчив перехід ЄС до більш активної та злагодженої роботи у сфері запобігання та подолання корупції на внутрішньому та зовнішньому рівнях.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Сергій Книш
    доктор юридичних наук, завідувач кафедри-професор конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки

Посилання

Bakowski P. (2022). Combating corruption in the European Union. EPRS. European Parliamentary Research Service, 1-10. URL: http://surl.li/eswtw (дата звернення: 10.02.2024)

Benito Sánchez D. (2019). The European Union Criminal Policy against Corruption: Two Decades of Efforts. Política criminal, 15 (27), 520-548. URL: http://surl.li/eswuy (дата звернення: 10.02.2024)

Szarek-Mason P. (2010). The European Union’s Fight against Corruption: The Evolving Policy towards Member States and Candidate Countries. Cambridge: Cambridge University Press. URL: http://surl.li/eswvw (дата звернення: 10.02.2024)

Mungiu-Pippidi A. (2013). Corruption in Europe, The Anticorruption Report. Opladen, Berlin & Toronto: Barbara Budrich. URL: http://surl.li/eswwc (дата звернення: 11.02.2024)

Hoxhaj Andi. Anti-Corruption Policy in the EU and Reflexive Governance. Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for a Doctor of Philosophy (PhD) Degree in Law. March 2017. 314 p.

Dei M. O., Skliar I. S., Shevchenko A. Ye., Cherneha A. and Tavolzhanskyi O. V. Preventing and Combating Corruption in the European Union: The Practice of Member States. Statute Law Review, 2021. 20 (20), 1-16. DOI: 10.1093/slr/hmab015

Клок О. В. Протидія корупційним правопорушенням засобами адміністративного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків. 2016. 20 с.

Кравчук М. В., Петровська І. І. Основні напрямки антикорупційної діяльності в Україні та їх правове регулювання. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 2. С. 49-56.

Красій М. О. Політика в сфері боротьби з корупцією: досвід Європейського Союзу. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: право, публічне управління та адміністрування. 2023. № 7. URL: https://reicst.com.ua/pmtl/issue/view/issue_7_2023 (дата звернення: 10.02.2024)

Куян Я. С. Принципи запобігання корупції у праві європейського союзу та їхня реалізація в європейських державах. Українське право. 20.12.2020.

Рудік Н. М. Політика ЄС у сфері запобігання та протидії корупції: ключові виклики та проблеми. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 3 (46). С. 35-44.м

Супрун Т. М. Зарубіжний досвід запобігання та протидії корупції. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2017. Вип. 2–3. С. 199–204. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2017_2-3_41 (дата звернення: 10.02.2024)

Combatting corruption in The European Union. Analysis and recommendations on the Proposed EU directive. Transparency International Secretariat. Berlin, August 2023. 26 p.

Eurobarometer: Country factsheets on attitudes to corruption. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption_en (дата звернення: 10.02.2024)

Flash Eurobarometer Report 457: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU. (2017). URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ Survey/ getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2176 (дата звернення: 10.02.2024)

Modernising of EU Anri-Corruption Framework. European Institute of Management and Finance. URL: https://eimf.eu/modernising-the-eu-anti-corruption-framework/ (дата звернення: 12.02.2024)

COM/2023/234 final, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating corruption.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Книш, Сергій. “АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ, ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 67-77, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 265

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.