АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

адвокат, адвокатська діяльність, адміністративно-правове регулювання адвокатської діяльності, адвокатська таємниця, суб’єкт адвокатської таємниці

Анотація

Статтю присвячено питанню адміністративно-правового регулювання щодо дотримання адвокатської таємниці в Україні. Автор  статті зосереджується на порівняльно-правовому аналізі законодавства України та зарубіжних країн, виокремлюючи  важливі відмінності та спільні  аспекти.

У статті розглядаються правові аспекти, пов’язані із застосуванням адвокатської таємниці при здійсненні професійної правничої діяльності. Автор статті аналізує практичні аспекти вирішення проблем, поняття та змісту адвокатської таємниці, правових засад вирішення юридичних колізій законодавчого регулювання адвокатської таємниці.

Ця стаття є важливим внеском у вивчення проблематики адвокатської діяльності, оскільки на підставі аналізу нормативно-правових актів та наукових джерел визначено правову природу адвокатської таємниці, що дало змогу виявити прогалини в законодавстві, розробити і запропонувати напрями розвитку і способи вдосконалення чинного законодавства України, яким врегульовано застосування адвокатської таємниці в Україні.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Віталій Лаврів

    аспірант юридичного факультету

    Західноукраїнського національного університету

Посилання

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 5076-IV від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (дата звернення: 14.02.2024)

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 14.02.2024)

Правила адвокатської етики: установчий з’їзд адвокатів України від 17.11.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001891-17#Text (дата звернення: 14.02.2024)

Габані І.І. Адміністративно-правовий статус національної адвокатури України. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/10/11-1.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

Загуменна Ю.О. Наджафі Е.М. Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект. URL: https://dspace.univd.edu.ua/items/d1e3684e-a326-4b2e-9daf-fcb41d3bd041 (дата звернення: 15.02.2024)

Петрухін І. Л. Адвокат і клієнт: відносини довіри. Адвокат. 2013. № 1. 112 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-24). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 14.02.2024)

Право на адвокатуру: Закон Республіки Польщі від 26.05.1992 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/zakonodavstvo-pro-adv-polsha-zvedenyj-pereklad.pdf (дата звернення: 14.02.2024)

Гвоздій В. А. До питання світової практики тлумачення основних принципів адвокатської етики. URL: https://kdka.od.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/voa-AE-2019-OBL_.pdf (дата звернення: 15.02.2024)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Лаврів, Віталій. “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 86-91, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 489

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.