МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ БІЖЕНЦІВ І ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

міжнародне право, механізм захисту, біженці, переміщені особи, міжнародні організації

Анотація

Стаття присвячена вивченню міжнародного захисту прав біженців та переміщених осіб у контексті сучасних міжнародно-правових стандартів. Розглядаються ключові міжнародні угоди, в тому числі Конвенцію ООН про статус біженців та інші регіональні документи, рекомендації та принципи, які визначають статус та права цих груп осіб. Окрема увага приділяється взаємодії між загальним правом захисту прав людини та конкретним інститутом захисту біженців, а також принципу non-refoulement, що становить основу для гарантування безпеки та прав біженців та переміщених осіб. Дослідження також охоплює міжнародні механізми контролю за додержанням прав цих категорій осіб та співвідношення між різними галузями міжнародного права. Завдяки цьому аналізу читач отримає глибше розуміння основних аспектів та викликів, що виникають у контексті міжнародного захисту прав біженців та переміщених осіб.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Назар Ногас

    доктор філософії, старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики Західноукраїнського національного університету

Посилання

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо внутрішньо переміщених осіб від 05 квітня 2006 року. URL: https://rm.coe.int/16806b5ab1 (дата звернення: 24.01.2024)

Статут Управління Верховного комісара ООН у справах біженців: Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1950 року № 428(V). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_277/card6#Public (дата звернення: 4.01.2024)

OAU Convention governing the specific aspects of refugee problems in Аfrica on 20 June 1974. URL: https://www.unhcr.org/about-us/background/45dc 1a682/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa-adopte d.html (дата звернення: 24.01.2024)

Безпалова О. І. Особливості визначення прав біженців у міжнародному законодавстві. Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 20 квітня 2017 року). Ужгород, 2017. С. 10-19.

Городецький О. О. Міжнародні стандарти захисту біженців та їх основоположні принципи. Право на державне управління : збірник наукових праць. 2020. № 2. С. 62-68.

Каліущенко І. М. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та їх впровадження в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 157–160.

Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2016. 691 с.

Поєдинок О. Р. Інститут міжнародно-правового захисту прав біженців : місце у системі міжнародного права, сучасний стан і перспективи розвитку. Альманах міжнародного права. 2010. № 2. С. 250-262.

Тимчасовий захист та статус біженця як форми міжнародного захисту для громадян України в країнах Європейського Союзу. Безоплатна правова допомога. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 (дата звернення: 20.01.2024)

Філатов В. В. Міжнародно-правове регулювання захисту переміщених осіб в умовах перехідного правосуддя. Юридичний вісник. 2022.

№ 3. C. 161-167.

About internally displaced persons. OHCHR. URL: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/about-internally-displaced-persons (дата звернення: 23.01.2024)

The Practical Guide to Humanitarian Law. Doctors without borders. URL: https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/refugees/ (дата звернення: 21.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 588

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.