ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ: АКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

прокуратура, функції прокуратури, представництво прокурором інтересів держави в суді, прокурор, інтерес держави, судова практика, тенденції розвитку

Анотація

У статті здійснено розвідку тенденцій розвитку актуального концепту судової практики стосовно представницької функції прокуратури в Україні.

Констатовано, що представницькій функції прокуратури в умовах актуальної законодавчої регламентації характерна певна правова невизначеність та наявність дефектів такої регламентації, що зумовлює формування практичного розуміння суті та механізму реалізації цієї функції крізь призму правових позицій уповноважених субʼєктів правозастосування, переважно прокурорів та суддів.

Встановлено, що практика застосування законодавства стосовно визначення обєкту прокурорського представництва, виключних випадків такого представництва є динамічною та варіативною, що зумовлює потребу в її постійному моніторингові та правовому аналізі, з тим аби ідентифікувати тенденції її розвитку стосовно представницької функції прокуратури.

Виокремлено сучасні тенденції розвитку актуального концепту представницької функції прокуратури крізь призму судової практики: відсутність одноманітного розуміння категорії «інтереси держави» як обєкту прокурорського представництва; визнання розширеного тлумачення випадків (підстав) для представництва прокурором інтересів держави в суді таким, що не відповідає принципу змагальності, який є однією із засад правосуддя; визнання обовязковою умовою участі прокурора в судовому процесі обґрунтування ним підстав для звернення до суду із запровадженням судового стандарту доведення прокурором бездіяльності компетентного органу стосовно захисту інтересів держави; формування полярних судових концепцій виключності прокурорського представництва.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Марина Стефанчук

    доктор юридичних наук, професор,

    професор кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Стефанчук М. М. Представницька функція прокуратури: дефекти законодавства. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 3. С.164-175.

Стратегія розвитку прокуратури на 2021-2023 роки, затверджена Наказом Генерального прокурора від 16 жовтня 2020 року № 489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0489905-20?find=1&text=представництв#w1_1 (дата звернення: 08.02.2024).

Прокурори на захисті державних інтересів. Розповідаємо про роботу у сфері представництва інтересів держави в суді. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/prokurori-na-zaxisti-derzavnix-interesiv-rozpovidajemo-pro-robotu-u-sferi-predstavnictva-interesiv-derzavi-v-sudi (дата звернення: 08.02.2024).

У справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді): Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 року № 3-рп/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99#Text (дата звернення: 08.02.2024).

Берназюк Я. Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді: нове законодавство та актуальні підходи Верховного Суду. URL. https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/941986/ (дата звернення: 08.02.2024).

Постанова Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі № 911/1497/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81880166 (дата звернення: 08.02.2024).

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text (дата звернення: 08.02.2024).

Нецька Л. Перспективи законодавчого вдосконалення представницької функції прокуратури: погляд науковця. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2017. № 4. С. 152-160.

Стефанчук М.М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва. Вісник Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 36-42.

Постанова Верховного Суду від 25 квітня 2018 року. Справа №806/1000/17 (адміністративне провадження №К/9901/2564/17). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73763984 (дата звернення: 08.02.2024).

Постанова Верховного Суду від 8 лютого 2019 року. Справа № 915/20/18 (адміністративне провадження №К/9901/2564/17). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73763984 (дата звернення: 08.02.2024).

Ухвала Верховного Суду від 19 липня 2018 року. Справа № 822/1169/17 (адміністративне провадження № К/9901/48834/18). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75424056 (дата звернення: 08.02.2024).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26.05.2020 у справі № 912/2385/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90458902 (дата звернення: 08.02.2024).

Руденко М. Представництво прокурором інтересів держави в суді у контексті оновленого Господарського процесуального, Цивільного процесуального кодексів та Кодексу адміністративного судочинства (вступ з теоретичних, правових і практичних питань). Вісник прокуратури. 2018. № 3. С. 64-71.

Гузе К. Неналежне здійснення суб’єктом владних повноважень захисту інтересів держави як підстава реалізації прокурором функціі представництва в суді: теоретико-прикладний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 78-81.

Постанова Верховного Суду від 29 листопада 2022 року у справі № 240/401/1 (провадження № К/9901/48257/21). URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/rishennya_sud_palat/2022_12_12_240_401_1 (дата звернення: 08.02.24)

Окрема думка судді Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду Стеценка С.Г. на постанову Верховного Суду у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду від 29 листопада 2020 р. у справі № 240/401/19 (адміністративне провадження № К/9901/48257/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107706485 (дата звернення: 08.02.24).

Окрема думка судді Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду Рибачука А. І. на постанову Верховного Суду у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду від 29 листопада 2020 р. у справі № 240/401/19 (адміністративне провадження № К/9901/48257/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107632131 (дата звернення: 08.02.24).

Окрема думка судді Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду Кравчука В. М. на постанову Верховного Суду у складі Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду від 29 листопада 2020 р. у справі № 240/401/19 https://reyestr.court.gov.ua/Review/107656553 (дата звернення: 08.02.24).

У справі за конституційною скаргою акціонерного товариства «Запорізький завод феросплавів» щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»: Рішення Конституційного Суду України від 6 червня 2019 р. № 4-р(ІІ)/2019. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_p2_2019.pdf (дата звернення: 08.02.2024).

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Стефанчук, Марина. “ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ: АКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 117-25, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 895

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.