КОНВАЛІДАЦІЯ ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ ЗА МЕЖАМИ ЇЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

конвалідація недійсного правочину, нікчемний правочин, малолітня особа, схвалення, спосіб захисту

Анотація

У статті досліджене питання конвалідації правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, що займає вагоме місце у процедурі «зцілення» недійсних правочинів.

Актуальність даного питання полягає у відсутності чітко визначеної законодавчої регламентації процедури конвалідації правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, що у свою чергу звертає до теоретичних концепцій науковців, а також практики національних судових органів для формування єдиного та правомірного підходу у розумінні та правозастосуванні даного питання.

У дослідженні проаналізовано праці українських науковців, чинне національне законодавство та судову практику для з’ясування правової природи конвалідації правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, що становить мету даного дослідження.

За наслідками проведеного дослідження автор дійшов висновку, що  законодавець допускає і не забороняє конвалідацію правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, з метою прийняття та виконання правочину добросовісними учасниками цивільного обороту, настання правомірних наслідків для учасників правочину та заінтересованих осіб. Такий спосіб захисту застосовується у випадку наявності схвалення, відсутності заявлення претензій, а також, що важливо, такий правочин вчиняється в інтересах малолітньої особи. На думку автора, правове питання конвалідації правочину, вчиненого малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності слід конкретизувати в оновленому Цивільному кодексі України, шляхом розмежування на суб’єктивну та судову конвалідацію, підстави та умови її застосування як способу захисту цивільних прав та інтересів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Катерина Бус

    аспірантка кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. зі змінами: станом на 05.10.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 01.01.2024)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. За заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Ін Юре, 2004. 704 с.

Рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 02.07.2013 у справі № 193/190/13-ц. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/46961948 (дата звернення: 01.01.2024)

Давидова І. В. Правочини та їх недійсність в інформаційному суспільстві: дис. ... докт. юр. наук: 12.00.03. Одеса, 2018. 487 с.

Нижний А. В., Ходаківський М. П., Юровська Г. В. Визнання правочинів недійсними: основи теорії та судова практика: посібник для суддів. Київ: Алерта, 2020. 234 с.

Погребняк О. С. До питання про конвалідацію нікчемних правочинів. Наше право. 2015. №3. С. 140-144. URL: http://nashe-pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/NP-2015-3/NP-2015-3.pdf (дата звернення: 01.01.2024).

Синєгубов О. В. Підстави конвалідації правочину. Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017. С. 47. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/19-20_05_2017/pdf/8.pdf (дата звернення: 01.01.2024)

Тищук Н. О. Недійсність правочинів, укладених малолітніми особами в умовах розвитку інформаційного суспільства. European political and law discourse. 2020. Volume 7. Issue 3. URL: https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2020/2020-7-3/33.pdf (дата звернення: 01.01.2024)

Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України: підручник. Київ. Істина, 2003. 776 с.

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Бус, Катерина. “КОНВАЛІДАЦІЯ ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО МАЛОЛІТНЬОЮ ОСОБОЮ ЗА МЕЖАМИ ЇЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 147-52, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 165

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.