ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІСТОТНИХ УМОВ УСТАНОВЧОГО (ЗАСНОВНИЦЬКОГО) ДОГОВОРУ В ПОВНИХ ТА КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

юридична особа, товариство, господарське товариство, повне товариство, командитне товариство, договір про створення господарського товариства, засновницький договір, істотні умови договору

Анотація

У науковій статті досліджується проблематика правового регулювання істотних умов установчого (засновницького) договору повного та командитного товариств. Вказується на поверхневе у порівнянні з вимогами до змісту установчих документів акціонерних товариств, а також товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю та відсутності у нормах чинного законодавства чіткого переліку істотних умов засновницького договору повних та командитних товариств.

Вказується на доцільності визначення на рівні спеціального законодавства консолідованого переліку істотних умов засновницького договору, зокрема: умови про зобов’язання засновників створити товариство та умови про порядок спільної діяльності засновників щодо створення товариства, умови передання товариству майна; умови про вид товариства, предмет, цілі діяльності та найменування господарського товариства; умови про строк дії господарського товариства; умови про складений капітал, розмір та порядок зміни часток учасників, сукупного розміру вкладів вкладників в установчому договорі; умови про порядок участі учасників у справах товариства та управління товариством; умови щодо розподілу прибутку та збитків повного товариства; умови про зміни у складі учасників повного товариства; умови порядок ліквідації і реорганізації товариства; інші умови, які не суперечать чинному законодавству України.

Зроблено висновок, що умови про порядок ведення справ у засновницькому договорі (договорі про створення) повного та командитного товариств є одними з істотних умов цього договору, що мають свою регламентацію на рівні положень ЦК України та розвиваються у положеннях Закону України «Про господарські товариства». Наголошується на поєднанні імперативності та диспозитивності при виборі формату ведення справ учасниками повних та командитних товариств з тенденцією до можливості диспозитивного вирішення вказаного питання у засновницькому договорі.

Наголошується на доцільності перегляду наявних підходів та надання засновникам командитних товариств можливості визначати обсяг повноважень кожного учасника, вкладника на власний розсуд.

Аргументується потреба на законодавчому рівні встановити строк протягом якого учасники повного товариства зобов’язуються внести вклади у складений капітал товариства – протягом року з дня державної реєстрації товариства та передбачити відповідальність учасників за невнесення вкладів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Тарас Гаполяк

    аспірант кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Посилання

Зозуляк Ольга, Сулима Андрій. Локальна корпоративна правотворчість: визначення поняття та ознак. Приватне право і підприємництво. 2022. Випуск. 21. С. 92-100. URL: http://ppp-journal.kiev.ua/archive/2022/21/12.pdf (дата звернення: 18.01.2024)

Цивільний кодекс України: Закон України №435-IV від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 18.02.2024)

Падучак Б. М. Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1. Том 2. С. 65-71.

Васильєва В. А. Рекодифікація договірних зобов'язань: суб'єктивний погляд. Договір як універсальна форма правового регулювання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлай-конференції (м. Івано-Франківськ, 26 березня 2021р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. С. 4-6. URL: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/2601/1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2021.pdf (дата звернення: 18.01.2024)

Проблеми правового регулювання договірних відносин суб’єктів господарювання: монографія В. М. Адам та ін.; за заг. ред. М. С. Долинської. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2019. 247 с.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/436-15 (дата звернення: 18.01.2024)

Про господарські товариства: Закон України №1576-XII від 19.09.1991 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#n512 (дата звернення: 18.01.2024)

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України № 2275-VIII від 06.01.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (дата звернення: 18.01.2024)

Засновницький договір повного товариства. URL: https://blago.ua/uploads/elFinder/docs/ustav.pdf (дата звернення: 18.01.2024)

Засновницький договір повного товариства URL: https://faktoria-group.com.ua/uk/novini/zasnovnickij-dogovir-povnogo-tovaristva-2.html (дата звернення: 18.01.2024)

Грудницька С. М., Шеремет О. С. Правове регулювання організації і діяльності підприємств та їх об’єднань у формі повних товариств Чернігівський державний інститут економіки і управління МОН України. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2007. 160 с.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128 с. URL: https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Proekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf (дата звернення: 18.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Гаполяк, Тарас. “ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІСТОТНИХ УМОВ УСТАНОВЧОГО (ЗАСНОВНИЦЬКОГО) ДОГОВОРУ В ПОВНИХ ТА КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВАХ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 158-64, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 532

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.