ДОПЛАТА ЗА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ І ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

науково-педагогічний працівник, науковий ступінь, вчене звання, кандидат наук, доцент, оплата праці, профіль діяльності

Анотація

Досліджується проблема встановлення доплати за науковий ступінь і вчене звання працівникам закладів вищої освіти. Проаналізовані наукові погляди на систему оплати праці у сфері освіти, правові підстави для встановлення доплати працівникам за наукові ступені та вчені звання. Розкриті поняття «науково-педагогічний працівник», «науковий ступінь», «вчене звання», «заробітна плата», «доплата», «профіль діяльності». Розглянуто правові підстави для визначення відповідності наукового ступеня  і вченого звання профілю діяльності працівника. Проаналізована судова практика вирішення трудових спорів щодо відмови роботодавця у встановленні доплати за науковий ступінь або вчене звання працівника. Звернута увага на необхідність нормативного закріплення критеріїв визначення відповідності наукового ступеня та вченого звання профілю діяльності працівника. Сформовано власні погляди на можливі шляхи урегулювання порушеної проблеми.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Богдан Гук

    кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Посилання

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Закон України від 15 березня 2022 року № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2136-20 (дата звернення: 28.12.2023)

Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822. URL: https://zakon.rada.gov.ua/822-2019-п (дата звернення: 24.12.2023)

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1381. URL: https://zakon.rada.gov.ua/1381-2023-п (дата звернення: 03.01.2024)

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. URL: https://zakon.rada.gov.ua/1187-п (дата звернення: 04.01.2024)

Остапчук Т. П., Бірюченко С. Ю., Боровська А. О. Мотивація науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти як функція управління персоналом. Соціальна політика. 2020. № 1 (60). с. 181-191. URL: https://periodicals.karazin.ua/soceconom (дата звернення: 12.12.2023)

Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108 (дата звернення: 18.12.2023)

Про вищу освіту: Закон України від 01.07 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 03.01.2024)

Одинцова І. Особливості соціального захисту науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану: правовий аспект. Юридичний вісник. 2022. № 5. С. 135-144.

Доплати за наукові ступені та звання: Wiki освітній Омбудсмен: веб-сайт. URL: https://info.eo.gov.ua/pedagogam/zarplati- (дата звернення: 15.12.2023)

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану: Закон України від 15.03.2022 № 2126-ІX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2126-20 (дата звернення: 05.12.2023)

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (дата звернення: 05.01.2024)

Рішення Конституційного Суду України від 06.10.2010 № 21-рп/2010–Окрема думка. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ (дата звернення: 10.12.2023)

Кононенко В. А. Особливості прийняття і звільнення з посад науково-педагогічних працівників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2019. 20 с. Режим доступу: URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/handle/123456789/(дата звернення: 25.11.2023)

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text(дата звернення: 18.12.2023)

Національна рамка кваліфікацій: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-n12 (дата звернення: 08.11.2023)

Про освіту: Закон України від 05.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (дата звернення: 07.01.2024)

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 URL: http://zakon.rada.gov.ua(дата звернення: 19.12.2023)

Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 URL:http://zakon.rada.gov.ua(дата звернення: 02.12.2023)

Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 26 вересня 2012р. № 2-а-6009/12/2070. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/27720878 (дата звернення: 12.12.2023)

Постанова Верховного Суду України від 20.05.2020,справа № 619/2084/19, провадження № 61-1864св20 про стягнення недоплаченої зарплати. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum= (дата звернення: 12.12.2023)

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності доцента.Профспілка працівників освіти і науки України. 15 листопада 2018. URL: https://pon.org.ua/ (дата звернення: 12.12.2023)

Галузева угоді між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки. Зареєстрована Мінекономіки 18.06.2021 за № 12. URL https://pon.org.ua/ugoda/ (дата звернення: 12.12.2023)

Завантаження

Опубліковано

29.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Гук, Богдан. “ДОПЛАТА ЗА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ І ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 165-72, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 403

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.