СТАН І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

консалтинг, юридичний консалтинг, консалтингова послуга, суб’єкт, клієнт

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та тенденцій розвитку послуг юридичного консалтингу. При написанні статті проаналізовано доктринальні та нормативні положення з досліджуваної проблематики.

У статті визначено поняття консалтингової послуги як інтелектуального продукту, який залишається після завершення консультування у володінні клієнта; з’ясовано сутність категорії «ринок юридичних послуг»; охарактеризовано основні причини застою ринку послуг юридичного консалтингу; запропоновано варіанти дій для вирішення проблем ринку послуг юридичного консалтинговий в Україні.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ростислав Лукашов

    к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Дудар Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 79–84.

Тарасенко С. І. Конспект лекцій з дисципліни «Управлінське консультування» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Менеджмент». Укладач: С. І.Тарасенко. Кам’янське: ДДТУ. 2017. 149 с.

Кремень В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. 2008. № 19. С. 108-117. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/43283253.pdf (дата звернення: 13.01.2024)

Пащенко Я. Ю. Аналіз стану ринку консалтингових послуг України. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. За заг. ред. О.В. Прокопенко. Суми: СумДУ, 2013. Т. 3. С. 222-224.

Верба В., Решетняк Т. Ринок консалтингових послуг. Його становлення та розвиток в Україні. URL: http://www.management.com.ua/consulting/cons002.html (дата звернення: 13.01.2024)

Афтандилянц В.Є. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Випуск 9. Частина 3. С. 61-64. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_09/118.pdf (дата звернення: 13.01.2024)

Рейкін В.С., Макара О.В. Консалтинг в Україні: оцінка стану та тенденції розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 39. С. 97–101. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/18.pdf (дата звернення: 13.01.2024)

Васильєв О.В., Німкович А.І. Консалтинг як елемент інфраструктури підтримки бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 497–502. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/99.pdf (дата звернення: 15.01.2024)

Мазур Н.А., Ніколашин А.О. Ринок консалтингових послуг України та світу в умовах змін. Економіка та суспільство. 2021. № 4. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/187/179 (дата звернення: 14.01.2024)

Телестакова А., Кудрявцева К. Ринок юридичних послуг в Україні. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2020. № 3-4. С. 93-101. URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_3-4_2020-93-101.pdf (дата звернення: 13.01.2024)

Цимбалюк М.Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності. Право України. 2003. № 9. С. 57–61.

Хохуляк О.О. Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. № 2. С. 310-320. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20132(100)/sep20132(100)_310_KhokhulyakOO.pdf (дата звернення: 16.01.2024)

European Bank for Reconstruction and Development. Business Advisory Services (BAS) Ukraine. URL: https://www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/sbs/7871_BAS_Ukraine.pdf (дата звернення: 16.01.2024)

Липський О. Юридичний ринок сьогодні проходить найбільш тяжке випробування за часів незалежності України. URL: https://zib.com.ua/ua/152966.html (дата звернення: 13.01.2024)

Нікітіна І., Бенько Т. Актуальний стан ринку юридичних послуг: опитування керівників юридичних фірм. URL: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/aktualniy-stan-rinku-yuridichnih-poslug-opituvannya-kerivnikiv-yuridichnih-firm.html (дата звернення: 13.01.2024)

Радченко В. Ринок юридичних послуг вже змінився і згодом почне рухатися в бік консолідації та сегрегації. URL: https://yur-gazeta.com/war-and-law/rinok-yuridichnih-poslug-vzhe-zminivsya-i-zgodom-pochne-ruhatisya-v-bik-konsolidaciyi-ta-segregaciyi.html (дата звернення: 13.01.2024)

Матвєєва Ю. Більше особистої уваги, інновацій та послуг онлайн. Чого ще чекають клієнти від юристів у 2022-му. URL: https://forbes.ua/leadership/bilshe-osobistoi-uvagi-innovatsiy-ta-poslug-onlayn-chogo-shche-chekayut-klienti-vid-yuristiv-u-2022-mu-18122021-3013 (дата звернення: 13.01.2024)

Тарануха О. М., Клименко І. С., Амеліна Н. К. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2017. № 4. С. 129-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_18 (дата звернення: 13.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Лукашов, Ростислав. “СТАН І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЮРИДИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 173-80, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 94

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.