ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

штучний інтелект, правове регулювання, Закон про штучний інтелект, інтелектуальна безпека, право інтелектуальної власності

Анотація

Наукова стаття присвячена дослідженню поняття «штучний інтелект», що виступає об’єктом правового регулювання і є важливим елементом сучасного розвитку світової системи інтелектуальної та інформаційної безпеки. Актуальність даного наукового дослідження пояснюється відсутністю повноцінної правової бази та необхідністю розробки ефективної системи правового регулювання штучного інтелекту як на національному, так і на міжнародному рівні.

Метою цієї статті є вивчення проблем у системі правового регулювання штучного інтелекту в Україні та світі. Авторками розглянуто підходи до регулювання штучного інтелекту в інших розвинених юрисдикціях, таких як Європейський Союз, США, Японія та Китай. Водночас дана наукова стаття опиралася на основні позиції переговорної позиції Закону про штучний інтелект, розроблену в межах компетенції Європейського парламенту, щоб зрозуміти системні суспільні міркування, які виникають у зв'язку з впровадженням штучного інтелекту в технології та суспільство.

У результаті проведеного дослідження авторками охарактеризовано напрямки правового регулювання феномену штучного інтелекту в розрізі провідних країн світу, визначено основні цілі правотворчого процесу в контексті забезпечення інтелектуальної безпеки, досліджено, та, відповідно, сформульовано висновки щодо вдосконалення вищезазначеного інтелектуалізаційного апарату і подано рекомендації в контексті формування системи правового регулювання у сфері штучного інтелекту в Україні.

У статті наголос робиться на ідентифікації прогалин у сучасній системі правового регулювання штучного інтелекту. Водночас авторки доходять до висновку, що держави ще не дійшли остаточних позицій щодо того, як слід керувати штучним інтелектом, а його регулювання в даний час керується корпоративними інтересами і підтримується етичним підходом. Тому, безумовно, існує нагальна потреба в уніфікованому нормативно-правовому регулюванні штучного інтелекту, щоб запобігти системним і соціальним ризикам у сфері інтелектуальної безпеки.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Юлія Муравська
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет
  • Тетяна Сліпченко

    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки та правоохоронної діяльності Західноукраїнський національний університет

Посилання

Барбашин С. Штучний інтелект: проблеми та перспективи правового регулювання в Україні та ЄС. Право України. 2023. URL: https://pravo.ua/shtuchnyi-intelekt-problemy-ta-perspektyvy-pravovoho-rehuliuvannia-v-ukraini-ta-ies (дата звернення: 27.12.2023)

Глоба К., Вахліс І. Закон України «Про штучний інтелект»: він є? Юридична газета. 2023. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/-zakon--ukrayini-pro-shtuchniy-intelekt-vin-e.html (дата звернення: 27.12.2023)

Зицик С. Г. Правове регулювання використання штучного інтелекту в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 5. С. 44-47. URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=162 (дата звернення: 27.12.2023)

Зозуляк О.І. Штучний інтелект як об’єкт цивільно-правового регулювання. Доктрина приватного права: традиції та сучасність. 2022. С. 95-103.

Коваленко Д.О., Уткіна М.С. Проблема правового регулювання інтелектуальної власності на об’єкти, створені штучним інтелектом. Нове українське право. 2022. Вип. 1. С.197-201.

Позова Д. Д. Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС. Часопис цивілістики. 2017. Вип. 27. С. 116-120.

Правове регулювання Штучного Інтелекту. Яким шляхом рухатись. Комітет Верховної. Ради України з питань цифрової трансформації. 2023. URL: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/239849.html (дата звернення: 27.12.2023)

Про авторське право і суміжні права: Закон України № 2811-IX від 01.12.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text(дата звернення: 27.12.2023)

Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 № 1556-р. База даних «Законодавство України». ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 27.12.2023)

Токарєва К. С., Савліва Н. О. Особливості правового регулювання штучного інтелекту в Україні. Юридичний вісник. 2021. №3 (60). С. 148-153.

Турута О. В., Жидкова О. О., Турута О. П. Нормативне регулювання штучного інтелекту в Європі. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття. Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук. Харків. 2020. С. 40-42.

Artificial Intelligence Act. European Parliament. 2023. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html (дата звернення: 27.12.2023)

A Next Generation Artificial Intelligence Development Plan. China State Council. 2017. URL:https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/translation-fulltext-8.1.17.pdf (дата звернення: 27.12.2023)

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103[INL]). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN(дата звернення: 27.12.2023)

Pressured by Biden, A.I. Companies Agree to Guardrails on New Tools. The New York Times. 2023. URL: https://www.nytimes.com/2023/07/21/us/politics/ai-regulation-biden.html (дата звернення: 27.12.2023)

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679(дата звернення: 27.12.2023)

Report on Artificial Intelligence and Human Society, Japan Advisory Board on Artificial Intelligence and Human Society. 24 March 2017. Preface. URL: http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/ai/summary/aisociety_en.pdf (дата звернення: 27.12.2023)

Scherer Matthew U. Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. Harvard Journal of Law & Technology. 2015. Vol. 29, No. 2. URL: https://ssrn.com/abstract=2609777 (дата звернення: 27.12.2023).

Shimpo F. The Principal Japanese AI and Robot Strategy and Research Toward Establishing Basic Principles. Journal of Law and Information Systems, 2018. Vol. 3.

The US federal government released http://AI.gov to make it easier to access all of the governmental AI initiatives currently underway. The White House. 2019. URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/artificial-intelligen-ce-american-people(дата звернення: 27.12.2023)

White Paper on Standardization in AI. National Standardization Management Committee. Second Ministry of Industry. 2018. URL: http://www.sgic.gov.cn/upload/f1ca3511-05f2-43a0-8235-eeb0934db8c7/20180122/5371516606048992.pdf(дата звернення: 27.12.2023)

Yara O., Brazheyev A., Golovko L., Bashkatova V. Legal Regulation of the Use of Artificial Intelligence: Problems and Development Prospects. European Journal of Sustainable Development. 2021. 10, 1. P. 281-289.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Муравська, Юлія, and Тетяна Сліпченко. “ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 188-95, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 745

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.