ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

трудові права, права жінок, право на працю, захист трудових прав жінок, гендерна рівність, додаткові гарантії трудових прав, захист материнства

Анотація

У статті визначені окремі правові аспекти захисту трудових прав жінок. Розвиток сучасних технологій, цифровізація змін в підходах до організації трудових відносин, запровадження режиму воєнного стану – зумовлює потребу в напрацюванні механізмів захисту трудових прав жінок. Сьогодні, трудові права жінок в Україні кваліфікуються високою інтенсивністю та відображають гендерно нейтральне регулювання. Адже через війну, умови життя змінилися, і система нерівностей розформувалася, це може бути доказом того, що матеріальні умови мають доцільне значення в питанні гендерних ролей і рівних прав.

Розкрито питання, що необхідно роботодавцям підвищити рівень захисту трудових прав жінок, можливості у працевлаштуванні, підвищенні кваліфікації, перепідготовці, змогу суміщати роботу із сімейними обов’язками, здійснювати рівну оплату праці при однаковій кваліфікації, вживати всі заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці, унеможливлення випадків сексуальних домагань.

Незважаючи на наявність міжнародних, національних нормативно-правових актів, щодо захисту трудових прав жінок, гендерної нерівності у сфері трудової діяльності, міжнародні організації й далі звертають увагу щодо актуальності даного питання.

У статті розглянуто, що трудове законодавство додатково передбачає спеціальну систему норм для забезпечення захисту та охорони праці жінок. Наявність яких, передусім, зумовлена не лише фізіологічними особливостями жіночого організму, а й до прикладу, народження й виховання дітей. Таким чином, правовий статус жінки, окрім загальних основних трудових прав, містить ще й додаткові, які надаються жінці спеціальними нормами права.

Визначено, що результатом подальших дій щодо захисту трудових прав жінок є можливість більш ефективного використання векторних ресурсів, що створюватиме гарне середовище у конкуренції за висококваліфіковану робочу силу, сприятиме висвітленню рівних можливостей професійного розвитку, чітких, неупереджених методів управління трудовим колективом, навчання, кар’єрного зростання, а також створюватиме умови гармонійного поєднання трудової функції працівників із сімейними обов’язками.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Оксана Назарчук

    доктор філософії (Ph.D.), доцент

    кафедри приватного права Юридичного Інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Посилання

Конституція України: зі змінами та доповненнями: (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 17. 07.1997 р. № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 28.01.2024)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: прийнятий ООН 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 28.01.2024)

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення: 28.01.2024)

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 19.01.2024)

Система YouControl - онлайн-сервіс перевірки компаній. URL: https://youcontrol.com.ua/ (дата звернення: 27.01.2024)

Підсумки року: гендерна рівність, запобігання та протидія домашньому насильству, допомога постраждалим від війни українцям. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/pidsumky-roku-genderna-rivnist-zapobigannya-ta-protydiya-domashnomu-nasylstvu-dopomoga-postrazhdalym-vid-vijny-ukrayintsyam/ (дата звернення: 26.01.2024)

Щодо реалізації права жінок з дітьми на працю через розширення послуг із дошкільної освіти й догляду за дітьми. URL: http://www.golos.com.ua/article/375214 (дата звернення: 20.01.2024)

Гендерна рівність у медіа: як її впроваджують на рівні ЄС, в країнах союзу та в Україні. URL: https://detector.media/production/article/222251/2024-01-29-genderna-rivnist-u-media-yak-ii-vprovadzhuyut-na-rivni-ies-v-krainakh-soyuzu-ta-v-ukraini/ (дата звернення: 20.01.2024)

Вже час конкурувати за наших співвітчизниць у багатьох сферах: Василь Бабич про роль жінок у створенні економічного дива України. URL: https://womo.ua/vzhe-chas-konkuruvati-za-nashih-spivvitchiznits-u-bagatoh-sferah-vasil-babich-pro-rol-zhinok-u-stvorenni-ekonomichnogo-diva-ukrayini/ (дата звернення: 22.01.2024)

Як побутова хімія впливає на жіночий організм. URL: https://internetua.com/yak-pobutova-himiya-vplivaye-na-jinocsii-organizm (дата звернення: 26.01.2024)

Ткачишин В. Вплив негативних виробничих факторів на жіночий організм. Медичні аспекти здоров’я жінки. 2012. № 5 (57). С. 48-51. URL: https://mazg.com.ua/ua/archive/2012/5%2857%29/pages-48-51/vpliv-negativnih-virobnichihfaktoriv-na-zhinochiy-organizm (дата звернення: 26.01.2024)

Шабанов Р. І. Проблемні питання проведення гендерно-правової експертизи трудового законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2021 № 6. С. 101-106. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/6/16.pdf (дата звернення: 26.01.2024)

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 852

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.