ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ УЗУФРУКТА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

узуфрукт, майно, речові права на чуже майно, рухомі речі, нерухомі речі, власник, користувач

Анотація

 

Розкрито поняття та особливості узуфрукта, який є одним із видів користування чужою річчю та отримання з неї плодів, за умови обов’язкового збереження цілісності субстанції речі. Узуфрукт базується на принципі розділення права власності на річ та права користування нею.

Висвітлено речові права на чуже майно, закріплені в цивільному законодавстві України, зокрема емфітевзис, суперфіцій, здійснено їх порівняльний аналіз з узуфруктом.

Обґрунтовано, що введення інституту узуфрукта в цивільне право України сприятиме ефективному використанню не лише нерухомих, а й рухомих речей на взаємовигідних для власника та користувача чужим майном умовах. 

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Володимир Паньківський

    аспірант кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Scott, S. P. The Civil Law, III, Cincinnati. 1932. URL: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/D7_Scott.htm#VII (дата звернення: 06.02.2024)

Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 року № 1540-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-06#Text (втратив чинність) (дата звернення: 06.02.2024)

Миньо М. М. Договір найму за римським правом та його рецепція в праві України: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2015. 239 с.

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128 с.

Ільків О. В. Проблеми регулювання речових прав в цивільному законодавстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2021. 34 с.

Ковалик Г. І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.01. Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2016. 237 с.

Харченко Г. Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.03. Київ: Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2017. 506 с.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 06.02.2024)

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 06.02.2024)

Гончаренко В. О. Емфітевзис за законодавством України та західноукраїнських країн. Часопис цивілістики. 2020. Випуск 38. С. 63-68.

Майданик Р. А., Майданик Н. І., Попова Н. Р. Європеїзація та рекодифікація. Узуфрукт. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2021. № 4. С. 40-50.

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Як цитувати

Паньківський, Володимир. “ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ УЗУФРУКТА В УКРАЇНІ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 207-12, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 790

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.