ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМ НІКЧЕМНОГО ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО З ПОРУШЕННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

правочин, договір, недійсний правочин, нікчемний правочин, конвалідація недійсного правочину, оспорюваний правочин, нотаріальне посвідчення правочину, нотаріальний захист, нотаріус, суд, судове провадження, позов, спосіб захисту, відновлення порушеного права

Анотація

Проблема недійсних правочинів є важливою складовою приватного права, оскільки її вирішення спрямоване на запобігання порушенням цивільних прав та законних інтересів, а також на відновлення їхньої правомірності. Визнання недійсного правочину дійсним є ефективним інструментом у захисті цивільних прав та сприяє встановленню справедливості у приватних правовідносинах. Особливий інтерес у дослідженні даної тематики пов’язаний із необхідністю належної правової регламентації механізму визнання недійсного правочину та договору дійсними, особливо у контексті проблеми дотримання формальних вимог щодо форми укладення договорів.

Актуальність обраної тематики підтверджується незначною увагою у сучасній доктрині приватного права особливостей процесуального механізму визнання недійсного правочину та договору дійсними, що і зумовило необхідність даного дослідження. Тому метою проведеного дослідження є аналіз процедури визнання недійсного правочину дійсним, а також розкриття процесуальних аспектів, пов'язаних із визнанням дійсним нотаріально не посвідченого правочину.

В даній роботі розглянуто питання конвалідації недійсних правочинів та договорів у контексті цивільного права України, зокрема укладених без дотримання нотаріальної форми. Зазначено, що ЦК України надає можливість конвалідації таких правочинів, сприяючи захисту цивільних прав та інтересів учасників приватних правовідносин. Проаналізовано процедуру конвалідації у відповідності до статей 219 та 220 ЦК України, а також досліджено вплив судової практики на вирішення справ щодо конвалідації. Зазначено, що ухилення від нотаріального посвідчення може мати об'єктивні причини, однак суди при вирішенні таких справ повинні звертати увагу на обставини укладення та виконання договору. Встановлено, що суди обмежені позовними вимогами та не можуть самостійно перевіряти відповідність правочину закону без відповідного позову чи клопотання сторін. Крім того, остаточне судове рішення щодо дійсності правочину стає обов'язковим для сторін і не підлягає перегляду до скасування в апеляційному порядку або на підставі нововиявлених обставин.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Наталія Марценко

    к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

  • Ірина Лукасевич-Крутник

    д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету

Посилання

Кот О. Природа недійсних правочинів. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 04 (59). С. 108-116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_4_12 (дата звернення: 14.02.2024).

Nataliia Martsenko. Mistake in the contract law of Ukraine and some foreign countries. Actual problems of law. 2023. № 1. Р. 18-25. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/48738 (дата звернення: 13.02.2024).

Синєгубов О. В. Підстави конвалідації правочину. Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, 19–20 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : ХНУВС, 2017. С.47-50. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/14577 (дата звернення: 16.02.2024).

Погребняк О.С. До питання про конвалідацію нікчемних правочинів. Наше право. 2015. № 3. С. 140-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_3_24 (дата звернення: 14.02.2024).

Марценко Н. Порівняльно-правове дослідження невиконання зобов’язань за законодавством Франції, Німеччини та України. Актуальні проблеми правознавства. 2022. № 4 (32). С. 70–76. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/download/1499/1550 (дата звернення: 13.02.2024).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV із змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3045 (дата звернення: 13.02.2024).

Ухвала Верховного Суду від 15.02.2023 р. № 142/119/20. URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=109100596&red=10000353782d1d1a4a97ba733543a0ab248d46&d=5 (дата звернення: 14.02.2024).

Коструба А. В. Правові механізми поновлення прав суб’єктів дефектних правочинів. Право України. 2014. № 9. С.171-178. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravoukr_9_14/Kostruba_9_14/ (дата звернення: 15.02.2024).

Визнання правочину дійсним, як спосіб захисту порушеного права. Навчальна програма для суддів апеляційних судів «Особливості розгляду спорів про визнання правочинів недійсними». URL: https://nsj.gov.ua/files/15613853564.%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%202.%20%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC.pdf (дата звернення: 14.02.2024).

Постанова КЦС ВП ВС від 07 грудня 2022 року у справі № 142/119/20. URL: https://protocol.ua/ua/postanova_ktss_vp_vid_07_12_2022_roku_u_spravi_756_11185_20/ (дата звернення: 14.02.2024).

German Civil Code - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). (1900). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (дата звернення: 12.02.2024).

Нижний А.В. Конвалідація нікчемних цивільно-правових договорів, укладених з порушенням обов’язкової форми. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 4. С. 75-79. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/jur-2010-4/075-79.pdf (дата звернення: 14.02.2024).

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Василь Крат. Недійсність правочинів та її наслідки. Позаконкурсне оспорювання правочинів. 20 березня 2023 р. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2023_prezent/Krat_nediisnist_pravochiniv_20_03_2023%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf (дата звернення: 16.02.2024).

Рішення Немирівського районного суду Вінницької області від 10.02.2020 р. в справі 140/418/19. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/87663293 (дата звернення: 12.02.2024).

Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними. URL:https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/42F78B0BAAD38DCAC2257B7C0044DC05 (дата звернення: 12.02.2024).

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 07.02.2014 р. «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Рішення ЄСПЛ у справі «Устименко проти України» (Заява № 32053/13). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b27#Text (дата звернення: 14.02.2024).

Постанова Верховного Суду від 18.11.2020 р. № 569/6427/16. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93053362 (дата звернення: 15.02.2024).

Завантаження

Опубліковано

30.06.2024

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Марценко, Наталія, and Ірина Лукасевич-Крутник. “ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ДІЙСНИМ НІКЧЕМНОГО ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО З ПОРУШЕННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ФОРМИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, June 2024, pp. 277-85, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 343

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.