ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Станіслав Зливко, Максим Сикал

Анотація


У статті на основі аналізу наукових розробок та нормативно-правових актів визначено та охарактеризовано заходи адміністративного примусу в установах виконання покарань. Було досліджено види заходів адміністративного примусу, зокрема адміністративне припинення, заходи адміністративного запобігання, заходи адміністративного припинення, заходи адміністративної відповідальності. Сформульовано визначення заходів адміністративного примусу, що застосовуються персоналом установ виконання покарань, а саме, що це сукупність юридично закріплених способів і засобів, які застосовуються з метою припинення протиправної поведінки особи, що порушує норми права в сфері діяльності установ виконання покарань, з подальшим притягненням винних до юридичної відповідальності.


Ключові слова


адміністративний примус, установи виконання покарань, персонал, адміністративна діяльність, Державна кримінально-виконавча служба України.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пузирний В. Ф. Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань. Форум права. 2016. № 4. С. 271-276. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_44.pdf (дата звернення: 12.09.2020).

Проблеми забезпечення прав засуджених у пенітенціарній системі України / за заг. ред. М. В. Романова. Харків: Харківська правозахисна група; Права людини, 2015. 480 с.

Елагин А. Г., Мельникова Н. А. Административная деятельность исправительных учреждений: монографія. Вологда: ВИПЭ ФСИН, 2013. 166 с.

Гречанюк С. К. Класифікація заходів адміністративного примусу в діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України URL: http://www.lex-line.com.ua/?language=ruHYPERLINK%20 (дата звернення: 23.09.2020).

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 12.09.2020).

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-IV URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 12.09.2020).

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI URL: zakon.rada.gov.ua/go/4651-17 (дата звернення: 12.09.2020).

Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30.06.1993 р. № 3352-XII URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 (дата звернення: 12.09.2020)