СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ СУДОВИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВЧИНЕННЯМ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Євген Соболь

Анотація


У статті здійснено розгляд та аналіз шести судових справ, пов’язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками освітнього процесу в Україні. Зазначено, що даний аналіз судових справ здійснюється з метою подальшого формування конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності заходів, які спрямовані на мінімізацію такого соціально негативного явища як булінг. Вказано, що на сьогоднішній день судові справи характеризуються відсутністю єдиного підходу до вирішення типових (тобто таких, в яких склад адміністративного правопорушення є однаковим або досить подібним) справ. Зазначено, що це обумовлене тим, що вказана категорія булінгу, а також юридична відповідальність за його вчинення є доволі новим явищем для сучасної юриспруденції, що й безпосередньо визначає складність винесення уніфікованих постанов. Підкреслено, що відсутність чіткого розуміння сутністної складової категорії «булінг» та її характерних ознак на практиці ускладнює процеси ідентифікації булінгу не лише під час судового розгляду справи, а й також на етапі складання протоколів про адміністративне правопорушення. Зроблено висновок, що в Україні необхідно здійснювати комплексний підхід до категорії булінгу не лише теоретиками-науковцями, а також й суддями, працівниками органів Національної поліції та іншими уповноваженими особами, адже наслідками вчинення булінгу, як показує судова практика, можуть бути пригнічений стан, небажання відвідувати заклад освіти, необхідність психологічної допомоги тощо, що негативно впливає на подальшу соціалізацію особи, яка стала жертвою булінгу. Акцентовано увагу на тому, що дослідження питань, пов’язаних з адміністративно-правовим механізмом запобігання цьому негативному явищу, є перспективним напрямком наукових пошуків.


Ключові слова


булінг, протидія булінгу, судові рішення, постанови, освітній процес, адміністративно-правове регулювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Постанова Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.07.2019 р. Справа №607/14713/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 11.09.2020].

Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.court.gov.ua URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 05.09.2020].

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню): Закон України від 18.12.2018 № 2657-VIII. Відомості Верховної Ради. 2019. № 5. Cт.33.

Постанова Жовтневого районного суду Миколаївської області 06.03.2020 р. Справа №477/49/20. URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 09.09.2020].

Постанова Цюрупинського районного суду Херсонської області від 02.03.2020 р. Cправа № 664/3705/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 05.09.2020].

Постанова Бучацького районного суду Тернопільської області 26.11.2019 р. Справа № 595/2070/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 08.09.2020].

Постанова Збаразького районного суду Тернопільської області від 13.02.2020 р. Cправа № 598/2106/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua [дата звернення: 14.09.2020].

Постанова Болградського районного суду Одеської області 22.11.2019 р. Справа № 497/1761/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua [14.09.2020].