ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Андрій Францевич

Анотація


У статті досліджуються передумови створення Державного бюро розслідувань. Акцентується увага на діяльності пов’язаної із взаємодією Державного бюро розслідувань з іншими органами державної влади. Аналізуються наукові погляди на формування поняття «взаємодія». У статті встановлено, що одним із засобів адміністративно-правового регулювання  відносин між суб’єктами адміністративного права є взаємодія, узгодження, координація, угода, адміністративний договір. Беручи до увагу коло повноважень ДБР та завдання, покладені на бюро, спираючись на норми законодавства, виділено основні напрями взаємодії з іншими державними органами: 1) організація досудового розслідування кримінальних правопорушень, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; 2) претензійно-позовний напрям; 3) обмін оперативною інформацією; 4) співпраця у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та посилення контролю за використанням коштів Державного бюджету України; 5) взаємодія з виявлення фактів катування та жорстокого поводження з людьми; 6) для організації превентивних заходів у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань7) обмін інформацією. Проаналізовано реалізацію кожного із зазначених напрямів взаємодії, акцентовано увагу на нормативно-правових актах в яких вона визначена та закріплена. Підкреслено необхідність  врахування шляхів сприяння підвищенню рівню взаємодії, а саме: необхідне на законодавчому рівні закріплення поняття форм і меж взаємодії між зазначеними суб’єктами досудового розслідування; у зв’язку з відсутністю єдиного нормативно-правового акту з регламентації взаємодії, необхідно ввести єдину інструкцію з організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана зі здійсненням досудового розслідування та ін.


Ключові слова


взаємодія, напрями, форми, правоохоронні органи, державні органи, організація, стратегія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, дата набрання чинності для України: 01.01.2010 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu03129 an=518&ed=2003_10_31 (дата звернення 04.10.2020).

Концепція реформування кримінальної юстиції України: Указ Президента України від 08 квітня 2008 року № 311/2008. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/u311_08?an=3&ed=2008_04_08 (дата звернення 04.10.2020).

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Дата оновлення 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text. (дата звернення 04.10.2020).

Державне бюро розслідувань: досвід становлення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (21 червня 2019 р., м. Одеса) / редкол.: Г.О. Ульянова (голова) [та ін.]. Одеса: Юридична література, 2019.476 с.

Про утворення Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України № 127 від 29 лютого 2016 р. № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 06.10.2020)

Шульгина А. Борьба с коррупцией откладывается? Судебно-юридическая on line газета. № 9 (327), 6 с., 7 марта 2016 г. URL: http://sud.ua/newspaper/2016/03/07/87944-borba-s-korryptsiej-otkladivaetsya.

Практичний словник синонімів української мови. КиїВ: Українська книга, 2000. 480 с.

Словник української мови: в 11 томах. Т. 1, 1970. С. 346. URL: http://sum.in.ua/s/vzajemodijaty.

Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило, С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Соколов В. Застосування міжгалузевої аналогії закону в адміністративному Судочинстві. Юридичний вісник України. 1 квітня 2011 р. № 13 (821).

Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 рр. URL: https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2018-04/program17-20_web.pdf. (дата звернення 06.10.2020).

Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 28.03.2019 № 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-19#Text. (дата звернення 06.10.2020).

Звіт про діяльність Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі за 2018-2019 рр. URL: https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-11/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%A3%20%D0%94%D0%91%D0%A0%20%D1%83%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%202018-2019_compressed.pdf (дата звернення 28.102020).

Державне бюро розслідувань розпочало співпрацю з Рахунковою палатою: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/derzhavne-byuro-rozsliduvan-rozpochalo-spivpracyu-z-rakhunkovoyu-palatoyu (дата звернення 07.10.2020)

ДБР розробляє Інструкцію про порядок взаємодії з виявлення фактів катувань: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozroblyae-instrukciyu-pro-poryadok-vzaemodii-z-viyavlennya-faktiv-katuvan (дата звернення 07.10.2020)

ДБР співпрацюватиме з Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-spivpracyuvatime-z-diplomatichnoyu-akademieyu-ukraini-imeni-gennadiya-udovenka (дата звернення 07.10.2020)

ДБР та КМЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-ta-kmes-pidpisali-memorandum-pro-vzaemorozuminnya (дата звернення 07.10.2020)/