ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

  • Андрій Францевич Науково-дослідний інститут публічного права

Ключові слова:

взаємодія, напрями, форми, правоохоронні органи, державні органи, організація, стратегія

Анотація

У статті досліджуються передумови створення Державного бюро розслідувань. Акцентується увага на діяльності пов’язаної із взаємодією Державного бюро розслідувань з іншими органами державної влади. Аналізуються наукові погляди на формування поняття «взаємодія». У статті встановлено, що одним із засобів адміністративно-правового регулювання  відносин між суб’єктами адміністративного права є взаємодія, узгодження, координація, угода, адміністративний договір. Беручи до увагу коло повноважень ДБР та завдання, покладені на бюро, спираючись на норми законодавства, виділено основні напрями взаємодії з іншими державними органами: 1) організація досудового розслідування кримінальних правопорушень, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; 2) претензійно-позовний напрям; 3) обмін оперативною інформацією; 4) співпраця у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та посилення контролю за використанням коштів Державного бюджету України; 5) взаємодія з виявлення фактів катування та жорстокого поводження з людьми; 6) для організації превентивних заходів у боротьбі з кримінальними правопорушеннями, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань7) обмін інформацією. Проаналізовано реалізацію кожного із зазначених напрямів взаємодії, акцентовано увагу на нормативно-правових актах в яких вона визначена та закріплена. Підкреслено необхідність  врахування шляхів сприяння підвищенню рівню взаємодії, а саме: необхідне на законодавчому рівні закріплення поняття форм і меж взаємодії між зазначеними суб’єктами досудового розслідування; у зв’язку з відсутністю єдиного нормативно-правового акту з регламентації взаємодії, необхідно ввести єдину інструкцію з організації та здійснення взаємодії правоохоронних органів, діяльність яких пов’язана зі здійсненням досудового розслідування та ін.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції, дата набрання чинності для України: 01.01.2010 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/mu03129 an=518&ed=2003_10_31 (дата звернення 04.10.2020).

Концепція реформування кримінальної юстиції України: Указ Президента України від 08 квітня 2008 року № 311/2008. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/u311_08?an=3&ed=2008_04_08 (дата звернення 04.10.2020).

Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII. Дата оновлення 03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text. (дата звернення 04.10.2020).

Державне бюро розслідувань: досвід становлення : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (21 червня 2019 р., м. Одеса) / редкол.: Г.О. Ульянова (голова) [та ін.]. Одеса: Юридична література, 2019.476 с.

Про утворення Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів України № 127 від 29 лютого 2016 р. № 127. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 06.10.2020)

Шульгина А. Борьба с коррупцией откладывается? Судебно-юридическая on line газета. № 9 (327), 6 с., 7 марта 2016 г. URL: http://sud.ua/newspaper/2016/03/07/87944-borba-s-korryptsiej-otkladivaetsya.

Практичний словник синонімів української мови. КиїВ: Українська книга, 2000. 480 с.

Словник української мови: в 11 томах. Т. 1, 1970. С. 346. URL: http://sum.in.ua/s/vzajemodijaty.

Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В.В. Галунько , В.І. Курило, С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова]; за ред. проф. В.В. Галунька. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 272 с.

Соколов В. Застосування міжгалузевої аналогії закону в адміністративному Судочинстві. Юридичний вісник України. 1 квітня 2011 р. № 13 (821).

Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 рр. URL: https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2018-04/program17-20_web.pdf. (дата звернення 06.10.2020).

Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 28.03.2019 № 51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0363-19#Text. (дата звернення 06.10.2020).

Звіт про діяльність Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі за 2018-2019 рр. URL: https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2019-11/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A2%D0%A3%20%D0%94%D0%91%D0%A0%20%D1%83%20%D0%BC.%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%202018-2019_compressed.pdf (дата звернення 28.102020).

Державне бюро розслідувань розпочало співпрацю з Рахунковою палатою: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/derzhavne-byuro-rozsliduvan-rozpochalo-spivpracyu-z-rakhunkovoyu-palatoyu (дата звернення 07.10.2020)

ДБР розробляє Інструкцію про порядок взаємодії з виявлення фактів катувань: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozroblyae-instrukciyu-pro-poryadok-vzaemodii-z-viyavlennya-faktiv-katuvan (дата звернення 07.10.2020)

ДБР співпрацюватиме з Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-spivpracyuvatime-z-diplomatichnoyu-akademieyu-ukraini-imeni-gennadiya-udovenka (дата звернення 07.10.2020)

ДБР та КМЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння: Державне бюро розслідувань: офіційний сайт. URL: https://dbr.gov.ua/news/dbr-ta-kmes-pidpisali-memorandum-pro-vzaemorozuminnya (дата звернення 07.10.2020)/

Завантаження

Опубліковано

17.01.2021

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Францевич, Андрій. “ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 3, Jan. 2021, pp. 108-14, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1059.

Схожі статті

1-10 з 185

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.