ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Автор(и)

  • Уляна Зіновіївна Коруц кандидат юридичних наук, викладач кафедри міжнародного права та європейської інтеграції юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

Ключові слова:

рішення ЄСПЛ, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, «пілотне рішення», виконання рішень ЄСПЛ, ПАРЄ, Комітет Міністрів РЄ, Рада Європи, Європейський суд з прав людини

Анотація

Коруц У. З. Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Проаналізовано правове регулювання питання виконання рішень ЄСПЛ. Досліджено стан виконання рішень ЄСПЛ. Визначено системні та структурні проблеми виконання рішень ЄСПЛ в Україні.

Коруц У. З. Отдельные вопросы выполнения решений Европейского суда по правам человека.

Проанализированы правовое регулирование вопроса выполнения решений ЕСПЧ. Исследовано состоя-ние выполнения решений ЕСПЧ. Определены системные и структурные проблемы исполнения решений ЕСПЧ в Украине.

Koruts U. Some question the implementation of the European Court of Human Rights.

The presented paper is devoted to the analysis legal regulation of the process of exercising of judicial decisions of European Court of Human Rights. Describing ways and current state of decision’s exercising in Ukraine. As the result it is defined system problems in Ukrainian legal system and the impact of ECHR and its decisions.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український кон-текст [Текст] / за ред. О. Л. Жуковської. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 960 с.

Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2014 році від 14.01.2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/9329

Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який змінює контрольну систему Конвенції від 13.05.2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_527

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс] Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Ре-жим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Конституція України від 28.06.1996 року: офіц. текст // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс] Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосуван-ня практики Європейського суду з прав людини» (щодо забезпечення виконання судових рішень) №2237 від 07.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10008&num_s=2&num=2237&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id=

Statistiques. Tableau de violations1959–2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/.

Ensuring the viability of the Strasbourg Court: structural

deficiencies in States Parties [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://assembly.coe.int/Communication/pressajdoc29_2012rev.pdf

The Pilot-Judgment Procedure [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/Documents/Pilot_judgment_procedure_ENG.pdf

Statistiques. Tableau de violations1959—2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV [Електронний ресурс] Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Чи планує держава виплачувати свою заборгованість по рішеннях судів в 2015 році http://helsinki.org.ua/index.php?id=1421760753

Завантаження

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Коруц, Уляна Зіновіївна. “ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 1, Apr. 2017, pp. 49-53, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/10.

Схожі статті

1-10 з 866

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.