ПРОКУРОР У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Оксана Гнатів Тернопільський національний економічний університет
  • Вадим Троян Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

цивільний процес, судочинство, прокурор, нововведення, правовий статус

Анотація

У даному дослідженні висвітлюються правові аспекти участі прокурора у цивільному процесі. Зокрема, проаналізовано правовий статус прокурора відповідно до національного законодавства, здійснено виокремлення його необхідної участі та загальні, спеціальні повноваження. Крім того, висвітлено деякі основні нововведення чинного законодавства з приводу правового статусу прокурора. Новелою для ЦПК є спрощене позовне провадження. Закріплюється механізм розв’язання юридичного спору до початку розгляду справи по суті. Таким чином, запроваджується процедура медіації, коли суддя по черзі спілкується з обома сторонами та шукає можливість досягнення між ними згоди, за винятком прокурора, який не має права закінчувати справу примиренням. У свою чергу посилюється забезпечення ґрунтовної підготовки та розгляду складних справ. У межах підготовчого провадження мають бути вирішені всі підготовчі й процедурні питання: склад учасників справи (до якого відносять й прокурора), позицію по суті справи, докази, клопотання, тощо. Ретельна підготовка до розгляду справи має стати запорукою правильного та своєчасного її розгляду. Сторони судового процесу мають викладати свою позицію виключно у встановлених відповідним кодексом документах. Кодекси впроваджують нові механізми протидії зловживанню процесуальними правами, як то подання «позовів - клонів», умисне затягування процесів, маніпуляцію з підсудністю. Учасники судового розгляду, в тому числі й прокурор, можуть нести відповідальність за зловживання процесуальними правами. Суд вправі штрафувати за подібні дії. Запроваджується здійснення судочинства із застосуванням інформаційних технологій, зокрема, вчинення всіх процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки (електронний суд).

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. N 30. Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 N 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 18.12.2016.

Цивільний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. Кодекс від 18.03.2004, редакція від 01.04.2016.

Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 2-3. Ст. 22.

Проблеми цивільного процесуального положення інших учасників процесу. Лекція. О. І.Антонюк, доцент кафедри цивільного права і процесу ДонНУ.

Цивільний процесуальний кодекс України : в редакції Закону N 2147-VIII від 03.10.2017. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2017. № 48. Ст. 436.

Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. Харків : Право, 2011. 1352 с.

Цивільний процес: навч. посіб. / кол. авторів: А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угринська та ін.; за ред. Ю. В. Білоусова. Київ: Прецедент, 2006. 293 с.

Глущенко С. Єдність судової юрисдикції: продовження дискусії у доктринальній площині. Право України. 2015. № 3. С. 78-86.

Проект «Справедливе правосуддя». URL: http://www.vru.gov.ua/international/8.

Завантаження

Опубліковано

07.11.2020

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 247

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.