СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ

Автор(и)

  • Олексій Горлачук Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Ключові слова:

цінні папери, акція, облігація, вексель, емісія цінних паперів, фінансовий ринок, судова економічна експертиза.

Анотація

Визначено особливості проведення судової економічної експертизи за операціями з цінними паперами, які пов’язані з їхньою емісією (випуском), розміщенням, викупом, що відображається у бухгалтерському обліку на відповідних рахунках. Зазначено, що цінні папери є самостійним об’єктом дослідження, що передбачає їхнє всебічне вивчення на відповідність вимогам законодавства. Проведена класифікація інформаційних джерел, які досліджуються експертом-економістом, а також розглянуто сукупність методичних прийомів, які застосовуються в процесі цієї експертизи. Акцентовано увагу на актуальності використання експертами спеціально створених програмних продуктів для дослідження операцій із цінними паперами в електронній формі.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч. посіб. Київ : МАУП, 2007. 448 с.

Білуха М. Т. Судово-бухгалтерська експертиза : підручник. Київ : Воля, 2004. 656 с.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 30.11.2020).

Дікань Л. В., Понікаров В. Д., Кожушко О. В. Судово-економічна експертиза : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. 432 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 №2341-ІІІ. URL: https://zakon.

rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 30.11.2020).

Податкова викриває махінації на ринку цінних паперів. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print-56154.html (дата звернення 03.12.2020).

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 №448/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 30.11.2020).

Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку: наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх

справ від 25.11.1993 № 98/118/740. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-94#Text від 25.11.1993 №98/118/740 (rada.gov.ua) (дата звернення: 15.12.2020).

Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 28.11.2020).

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 30.11.2020).

Завантаження

Опубліковано

20.04.2021

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати

Горлачук, Олексій. “СУДОВА ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, vol. 1, no. 4, Apr. 2021, pp. 141-6, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1117.

Схожі статті

1-10 з 88

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.