ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • Євгенія Дуліба ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
  • Сергій Книш Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Олексій Ховпун Академія праці, соціальних відносин і туризму

Ключові слова:

адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, протокол про адміністративне правопорушення, здійснення народного волевиявлення

Анотація

У статті розглянуто особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення. Окреслено сучасний стан виявлення адміністративних правопорушень та притягнення до адміністративної відповідальності на прикладі місцевих виборів у 2020 року. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення, зокрема: внесення змін до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у вигляді збільшення розміру штрафу за вчинення правопорушень, що посягають на встановлений порядок здійснення народного волевиявлення та його забезпечення; підвищення професіоналізму серед уповноважених осіб, що наділені правом складати протоколи про адміністративне правопорушення; орієнтування суддів здійснювати правосуддя відповідно до чинного законодавства України.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Сеник П.Р. Адміністративно-правовий захист учасників виборів і референдумів в Україні: автореф. дис. … кандидата юридичних наук: 12.00.07. Львів, 2015. 22 с.

Шорський П.О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: дисертація ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Суми: 2018. 267 с.

Іщенко Ю.В. Захист права народу на волевиявлення: адміністративно-деліктний аспект. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Юридичні науки. 2019. Т. 4. С. 29-41.

Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав від 07.10.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_622#Text (дата звернення: 18.05.2021).

Виборчий кодекс України від 19.12.2019 № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text (дата звернення: 19.05.2021).

Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. у двох томах: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). Київ: Юридична думка, 2004. 584 с.

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України. Київ, 1995. 240 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/conv#Text (дата звернення: 18.05.2021).

Постанова Харківського районного суду Харківської області від 22.10.2020 № 635/6862/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92375574 (дата звернення: 18.05.2021).

Постанова Деснянського районного суду м. Києва від 09.10.2020 № 754/13036/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92105751 (дата звернення: 20.05.2021).

Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов’язаних з місцевими виборами у 2020 році (25 жовтня 2020 року) станом на 18 грудня 2020 року. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/2_VM_stanom _27_10_20 (дата звернення: 16.05.2021).

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 06.11.2015 № 1386. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15#Text (дата звернення: 18.05.2021).

Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 21.10.2020 № 362/5334/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92396158 (дата звернення: 23.05.2021).

Постанова Хотинського районного суду Чернівецької області від 05.10.2020 № 724/1474/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91996492 (дата звернення: 19.05.2021).

Завантаження

Опубліковано

27.10.2021

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Як цитувати

Дуліба, Євгенія, et al. “ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ”. Актуальні проблеми правознавства, no. 2, Oct. 2021, pp. 77-83, https://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1211.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 473

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.